0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Kristiansand

Har du ambisjoner om å bli en god leder?

Programmet gir deg praktisk og teoretisk kompetanse i ledelse av endringsprosesser med fokus på å lede mennesker i endring og omstilling. Programmet gis som et praktisk- og ferdighetsorientert lederprogram til mellomledere og andre som arbeider med endring og omstilling i ulike virksomheter. Tilbudet er åpent for personer både med og uten høyere utdanning.

Programmet vil gi deg praktisk kompetanse til å håndtere endring og omstilling individuelt, i team og i egen og andres organisasjon, og består av tre moduler:

 • Individuelle basisferdigheter – Endringsledelse
 • Teamledelse - Ferdighetstrening
 • Ledelse på organisasjonsnivå – Ferdighetstrening

Gjennom programmet vil du jobbe med selvutvikling og trening i mindre grupper i samarbeid med kompetente veiledere med erfaring fra organisasjonsutvikling. 

Programmet tilbys i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og er åpent for alle.

Hva lærer du?

Generell kompetanse (programmål)

Etter gjennomført program skal du ha:

 • overordnet kunnskap om ulike teoretiske- og organisatoriske perspektiver på ledelse
 • evne til å utøve endrings- og prestasjonsledelse etter «den norske modellen»
 • evne til praktisk utøvelse av prestasjonscoaching for endring
 • evne til å praktisk anvendelse av kontinuerlig forbedring og Lean
 • evne til å tilegne seg ny kompetanse på samhandling og dialog et større fellesskap
 • evne til etiske utøvelse av praktisk ledelse for bærekraftig utvikling

Kunnskap
Etter gjennomført program skal du ha:

 • grunnleggende kunnskap om perspektiver på organisasjon og ledelse
 • grunnleggende kunnskap om hvordan endring påvirker motivasjon og resultater
 • kunnskap om hvordan makt kan påvirker lederrollen i endringsarbeid
 • kunnskap om emosjonell kompetanse
 • kunnskap om etikk i utøvelse av organisatorisk endring

Ferdigheter
Etter gjennomført program skal du kunne:

 • håndtere grunnleggende kommunikasjonsferdigheter for utøvelse av lederrollen i den norske modellen
 • anvende ferdigheter knyttet til perspektiver på ledelse i endringsprosesser
 • praktisk gjennomføre konflikthåndtering i egen- og andres organisasjon
 • anvende selvledelse og indre refleksjon for utvikling
 • håndtere teamlederrollen og prestasjonscoaching i endringsprosesser
 • praktisk lede kontinuerlig forbedringsarbeid i egen- og andres organisasjoner

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Plan for gjennomføring

Programmet gjennomføres med fem fellessamlinger à to dager over to semester. Før første fellessamling gjennomføres et oppstartmøte med hver enkelt student for avklaring av motivasjon og forventninger.

Mellom hver fellessamling inngår en obligatorisk halvdagssamling i mindre grupper hvor studentene trener på endringsferdigheter under veiledning. Treningen gjennomføres i grupper på tre til fem studenter (triade/team) og utgjør totalt fem halve dager. Konkret trenes det på ferdigheter innøvd i undervisningen, og samlingene er ment for å sikre ferdighetsutvikling samt økt selvinnsikt.

Rundt 70 % av tiden på fellessamlingene består av trening med aktiv veiledning, og utføres på grunnlag av case, oppgaver eller konkrete intervensjoner som er planlagt gjennomført.

Tidspunkt for fellessamlingene

1. samling: to dager i oktober/november 2022
2. samling: to dager i desember 2022
3. samling: 2 dager i februar 2023
4. samling: 2 dager i april 2023
5. samling: 2 dager i mai 2023

Eksamen består av tre deler: mappevurdering/skriftlig refleksjonsnotat + muntlig gruppeeksamen + muntlig individuell eksamen

Gjennom programmet vil du jobbe med selvutvikling og egen utviklingsplan. Du vil få tilbud om personlighetstest og lederkartlegging som støtteverktøy for selvutviklingen. Du skal føre logg på egentrening og oppdatering av egen utviklingsplan. Logg er selvevaluering av egne ferdigheter i treningsperioden og leveres digitalt. Det samme gjelder utviklingsplanen, som beskriver dine viktigste mål og områder for vekst. Logg og utviklingsplan leveres som refleksjonsnotat i de tre modulene i programmet.

Det forventes at du har lest teori før samlingene gjennomføres, slik at teori kan anvendes i den praktiske treningen. For å avlegge eksamen i emnet kreves 80 % oppmøte til obligatorisk undervisning og trening.

Tilbud om avslutningsseminar

Etter gjennomført program planlegges et avslutningsseminar i Lucca, Italia i juni 2023. Seminaret vil ha fokus på nettverksbygging og praktiske oppgaver hvor du får anledning til å demonstrere dine ferdigheter. 

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 
I tillegg kommer evnt. deltakelse på avslutningsseminar i Lucca, Italia (anslått til ca. kr. 15.000 inkl. reise, opphold og fagsamling). Nærmere tilbud gis. 

Fagansvarlig
Programmet er faglig forankret ved Handelshøyskolen ved UiA. Hovedforeleser er PhD-stipendiat Torbjørn Hekneby og førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved  Institutt for strategi og ledelse, UiA. I tillegg inngår veiledere med bred erfaring fra praktisk organisasjon- og lederutvikling.

Videre studier

Tilbudet kan tas som frittstående program, eller inngå i kurspakken Ledelse og styring - en fleksibel mellomlederutdanning for deg som ønsker personlig og faglig utvikling. Kurspakken passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig bachelor- eller mastergrad.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2021.


Tilbudet planlegges foreløpig med ny oppstart høsten 2022 (med forbehold om endringer).


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Antall plasser

24

Pris

kr 55.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Aktuelt