0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Har du ambisjoner om å bli en god leder?

Programmet gir deg praktisk og teoretisk kompetanse i ledelse av endringsprosesser med fokus på å lede mennesker i endring og omstilling. Programmet gis som et praktisk- og ferdighetsorientert lederprogram til mellomledere og andre som arbeider med endring og omstilling i ulike virksomheter. Tilbudet er åpent for personer både med og uten høyere utdanning.

Programmet vil gi deg praktisk kompetanse til å håndtere endring og omstilling individuelt, i team og i egen og andres organisasjon, og består av tre moduler:

 • Individuelle basisferdigheter – Endringsledelse
 • Teamledelse - Ferdighetstrening
 • Ledelse på organisasjonsnivå – Ferdighetstrening

Gjennom programmet vil du jobbe med selvutvikling og trening i mindre grupper i samarbeid med kompetente veiledere med erfaring fra organisasjonsutvikling. 

Tilbudet gis i samarbeid med Storform, som har bred erfaring med å trene ledere til å håndtere nødvendige endringer hos seg selv eller i sin organisasjon.

Hva lærer du?

Generell kompetanse (programmål)

Etter gjennomført program skal du ha:

 • overordnet kunnskap om ulike teoretiske- og organisatoriske perspektiver på ledelse
 • evne til å utøve endrings- og prestasjonsledelse etter «den norske modellen»
 • evne til praktisk utøvelse av prestasjonscoaching for endring
 • evne til å praktisk anvendelse av kontinuerlig forbedring og Lean
 • evne til å tilegne seg ny kompetanse på samhandling og dialog et større fellesskap
 • evne til etiske utøvelse av praktisk ledelse for bærekraftig utvikling

Kunnskap
Etter gjennomført program skal du ha:

 • grunnleggende kunnskap om perspektiver på organisasjon og ledelse
 • grunnleggende kunnskap om hvordan endring påvirker motivasjon og resultater
 • kunnskap om hvordan makt kan påvirker lederrollen i endringsarbeid
 • kunnskap om emosjonell kompetanse
 • kunnskap om etikk i utøvelse av organisatorisk endring

Ferdigheter
Etter gjennomført program skal du kunne:

 • håndtere grunnleggende kommunikasjonsferdigheter for utøvelse av lederrollen i den norske modellen
 • anvende ferdigheter knyttet til perspektiver på ledelse i endringsprosesser
 • praktisk gjennomføre konflikthåndtering i egen- og andres organisasjon
 • anvende selvledelse og indre refleksjon for utvikling
 • håndtere teamlederrollen og prestasjonscoaching i endringsprosesser
 • praktisk lede kontinuerlig forbedringsarbeid i egen- og andres organisasjoner

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Oppbygning

Programmet gjennomføres med fem fellessamlinger à to dager over to semester.

Rundt 70 % av tiden på fellessamlingene består av trening med aktiv veiledning, og utføres på grunnlag av case, oppgaver eller konkrete intervensjoner som er planlagt gjennomført.

Tidspunkt for fellessamlingene
1. samling: 29.-30. oktober 2020
2. samling: 8.-9. desember 2020
3. samling: 9.-10. februar 2021
4. samling: 13.-14. april 2021
5. samling: 13.-14. mai 2021 

Avsluttende eksamen 9.-10. juni 2021

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge koronasituasjonen pågår.

Før første fellessamling gjennomføres et oppstartmøte med hver enkelt student for avklaring av motivasjon og forventninger. Mellom hver fellessamling inngår en obligatorisk halvdagssamling i mindre grupper hvor studentene trener på endringsferdigheter under veiledning. Treningen gjennomføres i grupper på tre til fem studenter (triade/team) og utgjør totalt fem halve dager. Konkret trenes det på ferdigheter innøvd i undervisningen og samlingene er ment for å sikre ferdighetsutvikling samt økt selvinnsikt.

Gjennom programmet vil du jobbe med selvutvikling og egen utviklingsplan. Du vil få tilbud om personlighetstest og lederkartlegging som støtteverktøy for selvutviklingen. Du skal føre logg på egentrening og oppdatering av egen utviklingsplan. Logg er selvevaluering av egne ferdigheter i treningsperioden og leveres digitalt. Det samme gjelder utviklingsplanen, som beskriver dine viktigste mål og områder for vekst. Logg og utviklingsplan leveres som refleksjonsnotat i de tre modulene i programmet.

Det forventes at du har lest teori før samlingene gjennomføres, slik at teori kan anvendes i den praktiske treningen. For å avlegge eksamen i emnet kreves 80 % oppmøte til obligatorisk undervisning og trening.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig
Programmet er faglig forankret ved Handelshøyskolen ved UiA .

Hovedforeleser er PhD-stipendiat Torbjørn Hekneby og førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved  Institutt for strategi og ledelse, UiA.
Programmet gis i samarbeid med Storform, som bla. inngå med veiledere med bred erfaring fra praktisk organisasjon- og lederutvikling.

Videre studier
Lederprogrammet inngår i kurspakken Ledelse og styring -  en fleksibel mellomlederutdanning for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som ønsker påfyll uten å ta en hel grad, eller som mangler formell utdanning.

Oppdrag / Kundetilpasset tilbud

Næringsliv og offentlige virksomheter er i endring, og takten øker. Nye oppgaver og utfordringer må løses med stadig færre ressurser. Ny teknologi og endringer i arbeids- og næringslivet utfordrer tradisjonelle arbeidsmåter og påvirker virksomhetens forretningsmodell, markedsposisjon og de menneskelige ressursene. Samtidig øker forventningene til ledere og mellomledere i virksomheten. Hvordan skal du og ditt arbeidssted gå frem? Hvordan motiverer du deg selv og andre til å lykkes?

Ønsker du tilbud på et eget lederprogram for din virksomhet – ta kontakt med Hilde Vik, program- og markedsansvarlig ved Handelshøyskolen Executive.

Fakta

Søknadsperiode

1. juli - 30. september 2020


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når programmet er fulltegnet.

Pris

kr 49.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no