0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
Nei
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen.

Har du ambisjoner om å bli en god leder?

Tilbudet gis som et praktisk- og ferdighetsorientert lederprogram (del 1) til deg som har noen års erfaring som leder, mellomleder eller fra andre selvstendige stillinger i næringslivet. Hovedmålgruppe for tilbudet er arbeidsledige, permitterte og ansatte i små- og mellomstore bedrifter på Sørlandet. Tilbudet er åpent for personer både med og uten høyere utdanning.

Tilbudet fokuserer på individuelle basisferdigheter og praktisk kompetanse i ledelse av endringsprosesser, med fokus på ledelse av mennesker i endring og omstilling.

Sentrale tema er:

 • Ferdighetstrening og endringsledelse med fokus på «omsorgsplikt»
  Inkludert grunnleggende kommunikasjonstrening, motivasjonsteori og selvledelse
 • Ferdighetstrening og endringsledelse med fokus på «styringsrett»
  Inkludert transformasjonsledelse, konflikthåndtering, situasjonsbestemt ledelse

Tilbudet tilsvarer del 1 av det kompetansegivende studiet Endringsagent – et praktisk lederprogram i endringsledelse.

Hva lærer du?

Det digitale lederprogrammet gir en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter og lederferdigheter i «den norske modellen».

Etter gjennomført program skal du ha:

 • overordnet kunnskap om ulike teoretiske- og organisatoriske perspektiv på ledelse
 • evne til å utøve endrings- og prestasjonsledelse etter «den norske modellen»
 • evne til praktisk utøvelse av prestasjonscoaching for endring

Undervisningsmodell

Tilbudet gjennomføres som nettstudium med en kombinasjon av digitale fellessamlinger, video, oppgaver og trening på endringsferdigheter under veiledning. Høstens tilbud gis med to obligatoriske digitale fellessamlinger:

 • 1. samling: 1.-2. september 2020
 • 2. samling: 27.-28. oktober 2020

Nærmere 70 % av undervisningen består av trening med aktiv veiledning, og utføres på grunnlag av case, oppgaver eller konkrete endringsoppgaver.

Før første fellessamling gjennomføres et oppstartmøte med hver enkelt student for avklaring av motivasjon og forventninger. Etter hver fellessamling inngår en obligatorisk halvdagssamling i mindre grupper hvor studentene trener på endringsferdigheter under veiledning. Treningen gjennomføres i grupper på inntil tre studenter, og utgjør totalt to halve dager.

Gjennom programmet vil du jobbe med selvutvikling og egen utviklingsplan og du vil få tilbud om personlighetstest som støtteverktøy for selvutviklingen. Du skal føre logg på egentrening og oppdatering av egen utviklingsplan. Logg er selvevaluering av egne ferdigheter i treningsperioden og leveres digitalt. Det samme gjelder utviklingsplanen, som beskriver dine viktigste mål og områder for vekst.

Det forventes at du har lest teori før samlingene gjennomføres, slik at teori kan anvendes i den praktiske treningen. Merk at det er obligatorisk fremmøte til de digitale samlingene, samt krav om trening og loggføring mellom samlingene. Godkjent gjennomføring (og tildeling av kursbevis) forutsetter avtale om utviklingsplan og gjennomført avslutningssamtale.  

Praktisk informasjon

Tilbudet er finansiert av eksterne midler gjennom regjeringens kompetansepakke, og har derfor ingen studieavgift. Det eneste du betaler er utgifter til pensumlitteratur. Endelig informasjon om gjennomføring gis etter påmeldingsfristen.

Fagansvarlig
Programmets fagansvarlige er PhD-stipendiat Torbjørn Hekneby og førsteamanuensis Tor Geir Kvinen, begge ved Institutt for strategi og ledelse, UiA.

Veiledende arbeidsomfang er ca. 270 timer (tilsvarende ca. 10 studiepoeng) avhengig av egeninnsats og forventet utbytte.

Mulighet for studiepoeng
Det digitale lederprogrammet gis som etterutdanning (uten studiepoeng) høsten 2020, men med mulighet for opptak til- og innpass i det kompetansegivende videreutdanningstilbudet ORG993 Endringsagent – et praktisk lederprogram i endringsledelse (30 studiepoeng). Deltakere som har gjennomført det digitale lederprogrammet høsten 2020 får mulighet til å søke opptak til det kompetansegivende tilbudet og gjennomføre siste del av programmet (del 2) med redusert studieavgift våren 2021*

* Gjennomføring av del 2 våren 2021 forutsetter et min. antall deltakere/studenter.

Programmets del 2 har fokus på teori og ferdighetstrening innen teamledelse og ledelse på organisasjonsnivå. For nærmere informasjon om programmet vises til lenken over.

Videre studier
Tilbudet Endringsagent inngår i kurspakken Ledelse og styring - en fleksibel mellomlederutdanning for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som ønsker påfyll uten å ta en hel grad, eller som mangler formell utdanning.  

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fullt.


Dersom du ønsker å stå på en uforpliktende interesseliste for nytt tilbud senere, send en mail til susanne.egilstad@uia.no

Antall plasser

20