Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
Nei
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Tilbudet gis som et praktisk- og ferdighetsorientert lederprogram (del 1) til deg som har noen års erfaring som leder, mellomleder eller fra andre selvstendige stillinger i næringslivet. Hovedmålgruppe for tilbudet er arbeidsledige, permitterte og ansatte i små- og mellomstore bedrifter på Sørlandet. Tilbudet er åpent for personer både med og uten høyere utdanning.

Tilbudet fokuserer på individuelle basisferdigheter og praktisk kompetanse i ledelse av endringsprosesser, med fokus på ledelse av mennesker i endring og omstilling.

Sentrale tema er:

 • Ferdighetstrening og endringsledelse med fokus på «omsorgsplikt»
  Inkludert grunnleggende kommunikasjonstrening, motivasjonsteori og selvledelse
 • Ferdighetstrening og endringsledelse med fokus på «styringsrett»
  Inkludert transformasjonsledelse, konflikthåndtering, situasjonsbestemt ledelse

Tilbudet tilsvarer del 1 av det kompetansegivende studiet Endringsagent – et praktisk lederprogram i endringsledelse.

Hva lærer du?

Det digitale lederprogrammet gir en grundig innføring i kommunikasjonsferdigheter og lederferdigheter i «den norske modellen».

Etter gjennomført program skal du ha:

 • overordnet kunnskap om ulike teoretiske- og organisatoriske perspektiv på ledelse
 • evne til å utøve endrings- og prestasjonsledelse etter «den norske modellen»
 • evne til praktisk utøvelse av prestasjonscoaching for endring

Undervisningsmodell

Kurset tilbys som oppdragskurs og gjennomføres etter avtale. Alternativ undervisningsform er fysiske samlinger eller nettstudium med en kombinasjon av digitale fellessamlinger, video, oppgaver og trening på endringsferdigheter under veiledning.

Tilbudet gjennomføres med to obligatoriske fellessamlinger:

 • 1. samling: 2 dager etter nærmere avtale
 • 2. samling: 2 dager etter nærmere avtale

Nærmere 70 % av undervisningen består av trening med aktiv veiledning, og utføres på grunnlag av case, oppgaver eller konkrete endringsoppgaver.

Før første fellessamling gjennomføres et oppstartmøte med hver enkelt student for avklaring av motivasjon og forventninger. Etter hver fellessamling inngår en obligatorisk halvdagssamling i mindre grupper hvor studentene trener på endringsferdigheter under veiledning. Treningen gjennomføres i grupper på inntil tre studenter, og utgjør totalt to halve dager.

Gjennom programmet vil deltakerne jobbe med selvutvikling og egen utviklingsplan. Det gis tilbud om personlighetstest som støtteverktøy for selvutviklingen. Deltakerne skal føre logg på egentrening og oppdatering av egen utviklingsplan. Logg er selvevaluering av egne ferdigheter i treningsperioden og leveres digitalt. Det samme gjelder utviklingsplanen, som beskriver deltakernes viktigste mål og områder for vekst.

Det forventes at deltakerne har lest teori før samlingene gjennomføres, slik at teori kan anvendes i den praktiske treningen. Merk at det er obligatorisk fremmøte til de digitale samlingene, samt krav om trening og loggføring mellom samlingene. Godkjent gjennomføring (og tildeling av kursbevis) forutsetter avtale om utviklingsplan og gjennomført avslutningssamtale.  

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs til bedrifter, virksomheter og samarbeidspartnere. Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
I tillegg til pristilbudet må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Fagansvarlig
Programmets fagansvarlige er PhD-stipendiat Torbjørn Hekneby og førsteamanuensis Tor Geir Kvinen, begge ved Institutt for strategi og ledelse, UiA.

Videre studier
Tilbudet kan innpasses i det kompetansegivende tilbudet Endringsagent – et praktisk lederprogram i endringsledelse.

Fakta

Søknadsperiode