Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Arbeid med mennesker innebærer ofte emosjonell belastning for yrkesutøvere. I denne videreutdanningen lærer du hvordan emosjonelle belastninger i ulike omsorgsyrker kan forstås, og ikke minst hvordan de kan håndteres. Denne videreutdanningen vil lære deg verktøy for å kunne stå i belastende arbeidssituasjoner over tid, og ikke minst å kunne veilede og støtte kollegaer og ansatte i forhold til dette.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført videreutdanningen skal du: 

 • ha kunnskap om emosjonell belastning hos yrkesutøvere i omsorgsyrker
 • ha kunnskap om sentrale begreper og kunnskapsgrunnlag innen ulike modeller for stressaktivering og følelsesbelastning
 • ha kunnskap om ulike emosjonsrelaterte belastningstilstander og hvordan disse oppstår
 • ha ferdigheter innen håndtering av emosjonell belastning
 • ha ferdigheter som kan forebygge belastningslidelser og psykisk uhelse
 • ha ferdigheter til å bistå andre i emosjonsregulering gjennom oppmerksomt nærvær og gi identitets- og meningsstøtte.
 • ha ferdigheter til å gjenkjenne egne emosjonelle reaksjoner og reflektere over hvordan de virker inn på trivsel og arbeidsutførelse
 • ha generell kunnskap om hvordan affekter påvirker menneskers subjektive verden og livskvalitet
 • ha generell kunnskap om ulike faglige tilnærminger til emosjonell belastning og deres styrker og svakheter

Innhold
Du får kunnskap om kroppens stressaktiveringssystemer og om ulike former for nedregulering av eget og andres emosjonelle stress. I tillegg vil du lære om hvordan belastningstilstander som utbrenthet og compassion fatigue kan oppstå og hvordan disse kan forebygges. Du får også kunnskap om vanlige reaksjoner hos hjelpere når deres møte med mennesker i utfordrende livssituasjoner preges av usikkerhet, dilemmaer og kaos.

Oppbygning

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Ferdighetstrening
 • Seminarer
 • Selvstudier

Det er obligatorisk undervisning i emnet. Forventet arbeidsomfang i emnet er ca. 135 timer. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Krav til opptak er bachelorgrad (180 studiepoeng) i barnevern, førskolelærer, helse- og sosialfag, medisin, pedagogikk, prest, politi eller psykologi.

Søkere med annen relevant høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som student.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris: kr 9500. I tillegg kommer utgifter til pensumlitteratur og lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 710/750. 

Undervisningsdatoer
Informasjon kommer.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på seminarer og ferdighetstrening er obligatorisk, og det kreves 80 % dokumentert tilstedeværelse. Godkjent frammøte i obligatoriske deler av kurset.

Bestått innlevering og fremlegg av arbeidskrav.

Eksamen
Individuell skriftlig 3 timers eksamen.
Vurderingsuttrykk: Gradert karakter.

Forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

 


Tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 9.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like