Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Hvordan kan du bidra til å skape en effektiv ledergruppe? Og hva er det som skal til? 

Torbjørn Hekneby har jobbet med effektive ledergrupper i mer enn 20 år, og har bred erfaring med ledertrening for ulike ledergrupper. Høstens kurstilbud gir deg praktisk ledertrening og kunnskap om hva som skal til for å få en ledergruppe til å fungere optimalt. 

Tilbudet gis i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og retter seg mot nåværende og fremtidige ledere. Tilbudet passer for alle som sitter i situasjoner hvor det tas beslutninger sammen, og gjennomføres på deltid med tre samlinger:  

  • Hvordan utvikle effektive ledergrupper? 
  • Hvordan bygge sosial trygghet i en gruppe? 
  • Hvordan lede effektive ledergrupper?  

På første samling vil du få trening på konkrete grunnferdigheter i kommunikasjon og dialog i en ledergruppe. Forståelsen av hvordan en effektiv ledergruppe virker og hvilke elementer som inngår står sentralt. Andre samling fokuserer på team, gruppedynamikk og sosial trygghet i en gruppe. Deltakerne fordeles i team og løser praktiske lederoppgaver i ukjente omgivelser. Fokus er ledelse og effektive lederteam. Siste samling har fokus på den helhetlige rammen med praktisk trening og relevante ledercase. Her vektlegges teori og forståelse fra faget organisasjonsutvikling, og trening på kommunikasjon i et lederteam videreføres.   

Fokusområder er hvordan lykkes med endring og omstilling i egen virksomhet, hvordan gjennomføre strategiske endringsprosesser gjennom effektive ledergrupper, og hvordan effektive ledergrupper kan intervenere innovasjon og kontinuerlig forbedring i egen virksomhet. 

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne:

  • ha kunnskap om hvordan en utvikler og leder en effektiv ledergruppe som tar overordnede beslutninger omkring strategi, innovasjon, drift og kontinuerlig forbedring i en organisasjon.
  • kunne anvende teori om hvordan bli en effektiv ledergruppe, herunder ha kjennskap til hvordan effektive ledermøter gjennomføres og organiseres.
  • ha kunnskap om hvordan utvikle ferdigheter om psykologisk trygghet og god gruppedynamikk i en ledergruppe.
  • kunne beherske teori om effektive ledergrupper for bidrag til å sikre innovasjon, herunder bærekraft forankret i FN sine bærekrafts mål.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt og sted for samlingene høsten:
Etter avtale.

Det legges opp til at de fysiske samlingene gjennomføres uten streaming. For å få størst mulig utbytte av studietilbudet er det derfor viktig at du møter til samlingene og deltar aktivt i undervisningen. 

Krav for å avlegge eksamen: 
Obligatorisk deltakelse på 80 % av samlingene, samt bestått arbeidskrav.  

Eksamen: 
6 timers gruppeeksamen. Bokstavkarakter (felles for alle i gruppen) 

Fagansvarlig og prosessveileder i kurset er førsteamanuensis Torbjørn Hekneby ved Institutt for strategi og ledelse, UiA. Hekneby har jobbet med temaet «Effektive ledergrupper» i over 20 år, og har stor kjennskap til prosessarbeid for ulike toppledergrupper, blant annet som konsulent og partner i organisasjonsutviklingsfirmaet Storform. Hekneby er også fagansvarlig, foreleser og veileder ved flere andre lederutdanningstilbud ved Handelshøyskolen Executive.

Videre studier:
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

 

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale


 

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Omtale fra Næringsforeningen

Andre studier du kanskje vil like