Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

eDialog retter seg mot ledere og ansatte i offentlig, frivillig og privat sektor som ønsker å utvikle sin kunnskap om hvordan digitaliseringen av offentlig sektor kan bidra til bedre dialog knyttet til politiske og forvaltningsmessige prosesser.   

Emnet gir deg innsikt i betydningen av åpenhet og dialog i dagens samfunn. Videre får du innsikt i hvordan IKT kan bidra til en integrert del av forvaltningens dialog med omverdenen, og hvilke utfordringer og muligheter dette medfører. Sentrale tema i emnet er hvordan nettbasert dialog (eDialog) kan integreres i politiske beslutningsprosesser for åpen deltakelse og digital dialog som en integrert del av forvaltningens kommunikasjonsstrategi. Emnet vil ta for seg teoretiske rammeverk i forskningsfeltet, sentrale strategidokumenter og eksempler og erfaringer fra ulike forvaltningsorganer.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • innsikt i hvordan digitaliserte dialogløsninger kan bidra til en integrert del av forvaltningens kommunikasjonsstrategi og inn i politiske beslutningstakingsprosesser
  • kunnskap om eksempler hvor digitale løsninger er en sentral del av den offentlige dialogen, og hvilke muligheter og utfordringer dette medfører
  • innsikt i sentrale begreper og teoretiske rammeverk som kan bidra til å forstå fagfeltet
  • inngående kunnskap om forvaltningspolitikk knyttet til åpenhet og dialog

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger à to dager med forelesninger, seminarer og gruppearbeid med presentasjoner. Mellom samlingene vil det være utstrakt bruk av nettstøttet undervisning i Canvas, oppgaveløsning og veiledning. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: 4 timers individuell skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart våren 2023. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Foreleser
Emneansvarlig og foreleser i emnet er professor Øystein Sæbø ved Institutt for informasjonssystemer. Sæbø har bred erfaring som foredragsholder. Hans forskningsinteresser er knyttet til IT-systemer i offentlig sektor med fokus på eDialog og brukeres påvirkning på politiske prosesser via sosiale medier, og hvordan IKT kan bidra til vekst og utvikling i utviklingsland. Sæbø er også involvert i UiAs satsning på bruk av digitale læringsmidler i undervisningen.

Videre studier

Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Digital transformasjon og ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

 


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like