0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

eDialog retter seg mot ledere og ansatte i offentlig sektor, folkevalgte og personer engasjert i frivillig sektor og foreningsliv som vil lære mer om hvordan offentlig sektor kan benytte sosiale medier og andre IKT-baserte løsninger til å oppnå målsettingene for god offentlig kommunikasjon.

Kurset gir deg innsikt i betydningen av åpenhet og dialog i demokratiske samfunn. Videre får du innsikt i hvordan sosiale medier kan benyttes som en integrert del av forvaltningens dialog med omverdenen, og hvilke utfordringer dette medfører.

Sentrale tema er hvordan nettbasert dialog kan integreres i den politiske beslutningsprosessen for best mulig å bidra til en åpen dialog hvor alle kan delta. Kurset gir innsikt i problemstillinger knyttet til balanse mellom åpenhet og vern om privatlivet. I tillegg diskuteres problemstillinger hvor en og samme person kan ha ulike roller i dialogen - som for eksempel ansatt i offentlig sektor, folkevalgt, aktiv i foreningsliv, foresatt og privatperson.

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • inngående kunnskap om muligheter og utfordringer ved nettbasert dialog som en integrert del av forvaltningens kommunikasjonsstrategi og i politiske beslutningstakingsprosesser
  • innsikt i ulike nettbaserte løsninger for offentlig dialog, og hvilke utfordringer dette medfører
  • innsikt i sosiale medier, og kunnskap om medienes muligheter og begrensninger i møte med kommunikasjonsbehovet i offentlig sektor
  • kunnskap om forvaltningspolitikk knyttet til åpenhet og dialog.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger a to dager over et semester. Undervisningen gis som forelesninger, seminarer og gruppearbeid med presentasjoner. Mellom samlingene vil det være utstrakt bruk av nettstøttet undervisning i Fronter, oppgaveløsning og veiledning. Skriftlig eksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger våren 2020

1. samling: 2 dager i februar
2. samling: 2 dager i april

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er professor Øystein Sæbø ved Institutt for informasjonssystemer. Sæbø har bred erfaring som foredragsholder. Hans forskningsinteresse er blant annet knyttet til IT i offentlig sektor, med fokus på eDialog og hvordan vi kan involvere innbyggere i offentlige tjenester og i politikkutforming.

Videre studier

Kurset inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering IKT-innovasjon og ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2019


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking 1. desember.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like