0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
Deltid
Studiepoeng
5
Omfang
1/2 år
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Forskning viser at samhandling mellom dyr og mennesker er positiv for de fleste.

 • Er du glad i dyr og mennesker?
 • Arbeider du med dyr og mennesker eller planlegger å benytte dyr i ditt arbeid?
 • Ønsker du mer kunnskap om samhandling mellom dyr og mennesker?

Da er denne videreutdanningen kanskje aktuell for deg?

Hva lærer du?

Etter gjennomført videreutdanning skal du:   

 • kunne redegjøre for sentrale begrep og teorier innen fagfeltet dyreassisterte intervensjoner.
 • kjenne til aktuell litteratur og forskning innen fagfeltet, herigjennom dokumenterte effekter av samhandling mellom dyr og mennesker.
 • ha kunnskap om aktuelle arenaer der dyreassisterte intervensjoner kan anvendes
 • ha kunnskap og forståelse for ivaretagelse av dyrevelferd i samhandlingen

Sentrale temaer i videreutdanningen vil være:

 • Historisk perspektiv på samhandling mellom dyr og mennesker
 • Utvikling av fagfeltet dyreassisterte intervensjoner, begrepsavklaring og teoretisk forankring
 • Ulike former for dyreassisterte intervensjoner (nasjonalt og internasjonalt)
 • Effekter av dyreassisterte intervensjoner i forhold til ulike brukergrupper
 • Dyrets egnethet og dyrevelferd
 • Brukeres fokus i samhandling med dyr

Oppbygging

Videreutdanningen består av emnet PSY 918 Samhandling mellom dyr og mennesker i dyreassisterte intervensjoner.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Praktisk informasjon

Pris
9.000,-
Semesteravgift og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Arbeidsformer
Samlingsbasert og nettforelesninger.
Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Emnet har et forventet arbeidsomfang på 135 timer.

Undervisningsdatoer:
8. februar 2019. Kl 14.00 – 18.00
26. april 2019.  Kl 10.00 – 16.00

Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk undervisning (Krav om tilstedeværelse på 80 % av undervisningen). Godkjent obligatorisk arbeidskrav.

Eksamen
Fem timers skriftlig individuell hjemmeeksamen. Digital innlevering. Eksamen vurderes som bestått/ikke bestått. Alle hjelpemidler tillatt.

Fakta

Søknadsperiode

1.november - 10.januar

Antall plasser

40

Pris

kr 9.000

Send studiet på mail