Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Nettbasert (Grimstad)

Forskning viser at samhandling mellom dyr og mennesker er positiv for de fleste.

 • Er du glad i dyr og mennesker?
 • Arbeider du med dyr og mennesker eller planlegger å benytte dyr i ditt arbeid?
 • Ønsker du mer kunnskap om samhandling mellom dyr og mennesker?

Da er denne videreutdanningen kanskje aktuell for deg?

Hva lærer du?

Etter gjennomført videreutdanning skal du:   

 • kunne redegjøre for sentrale begrep og teorier innen fagfeltet dyreassisterte intervensjoner.
 • kjenne til aktuell litteratur og forskning innen fagfeltet, herigjennom dokumenterte effekter av samhandling mellom dyr og mennesker.
 • ha kunnskap om aktuelle arenaer der dyreassisterte intervensjoner kan anvendes
 • ha kunnskap og forståelse for ivaretagelse av dyrevelferd i samhandlingen

Sentrale temaer i videreutdanningen vil være:

 • Historisk perspektiv på samhandling mellom dyr og mennesker
 • Utvikling av fagfeltet dyreassisterte intervensjoner, begrepsavklaring og teoretisk forankring
 • Ulike former for dyreassisterte intervensjoner (nasjonalt og internasjonalt)
 • Effekter av dyreassisterte intervensjoner i forhold til ulike brukergrupper
 • Dyrets egnethet og dyrevelferd
 • Brukeres fokus i samhandling med dyr

Oppbygging

Videreutdanningen består av emnet PSY 918 Samhandling mellom dyr og mennesker i dyreassisterte intervensjoner.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris: etter avtale

Arbeidsformer
Nettbasert undervisning. 

Vilkår for å gå opp til eksamen
Obligatorisk undervisning. Godkjent obligatorisk arbeidskrav.

Eksamen
Fem timers skriftlig individuell hjemmeeksamen.
Digital innlevering. Eksamen vurderes som bestått/ikke bestått. Alle hjelpemidler tillatt.

Pensumlitteratur

Beetz, A, Uvnäs-Moberg, K., Julius, H., Kotrschal, K., Kikusui, T., Hart, L. A., Olbrich,

E. (2012). Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the

possible role of oxytocin. I Frontiers in Psychology , 2012, Jul. Vol. 3, p1-15. 15p. DOI:

10.3389/fpsyg.2012.00234

 

Berget, B., Ekeberg, Ø. & Braastad, B. O. (2008). Animal assisted therapy with farm animals for persons with psychiatric disorders: effects on self-efficacy, coping ability and quality of life, a randomized controlled trial. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 4 (9).

 

Berget, B., Grepperud, S., Aasland, O. G. & Braastad, B. O. (2013). Animal-assisted

interventions and psychiatric disorders – knowledge and attitudes among doctors and psychologist. Society & Animals, 21 (3), s. 284–293.

 

Berget, B., Krøger, E. og Thorød, A.B. (red) (2018) Antrozoologi. Samspill mellom dyr og mennesker. Oslo: Universitetsforlaget

Boissy, A, Manteuffel G., Jensen, M.B. (2007) Assessment of positive emotions in animals

to improve their welfare. I Physiology & Behavior Volume 92, Issue 3, 22 October 2007,

Pages 375– http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0031938407000649

 

Burgon, H. L. (2011). «Queen of the world»: experiences of «at-risk» young people participating in equine-assisted learning/therapy. Journal of Social Work Practice, 25 (2), s. 165–183.

 

Koren, E. & Træen, B. (2003). Jenter og hest, stallen som arena for sosialisering og

mestring. I Tidsskrift for ungdomsforskning 2003 3(2): 3-26

 

Krøger, E, Slettebø, Å.,Fossum, M. (2014) Agility Activities for Less Active Children in a

Municipality in Norway. I Journal of Community Health Nursing, 32: 53–67, 2015

http://dx.doi.org/10.1080/07370016.2015.992265

 

Dyrevelferdsloven. Lov av 19. Juni 2009 . Lov om dyrevelferd

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97

 

Edwards, N. E. & Beck, A. M. (2002). Animal-Assisted Therapy and Nutrition in

Alzheimer's Disease. I Western Journal of Nursing Research, 24 (6): 697-712.

http://wjn.sagepub.com/content/24/6/697.full.pdf+html

 

Friedmann, E., Heesook, S. & Saleem, M. (2015). The Animal–Human Bond: Health and

Wellness. I Fine, A. H. Handbook on Animal-Assisted Therapy. Foundations and Guidelines for Animal-Assisted Interventions, s. 73–88. London: Academic Press.

 

Friesen. L. (2010). Exploring animal-assisted programs with children in school and

therapeutic contexts. I Early Childhood education journal, 37 (4), 261-267.

http://search.proquest.com/docview/228475591?accountid=45259

 

Godal, A. K., Brenna, I. H., Kogstad, N., Arnevik, E. A. & Ravndal, E. (2016). Empirical study. Contribution of the patient–horse relationship to sunstance use disorder treatment: Patients’ experiences. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 11, art. 31636

 

Hauge, H, Kvalem, I.L.,Pedersen,I.,Braastad, B.O. (2013). Equine- Assisted Activities for

Adoloscents: Ethogram- based behavioral analysis of persistence during horse-related tasks

and communication patterns with the horse. I Human- Animal Interaction Bulletin, 1,2, 57–81. 

 

 Ihlebæk, C., Dalskau, L. H. & Berget, B. (2016). Motivations, experiences and challenges of being a care farmer – results of a survey of Norwegian Care farmers. WORK, 53 (1), s. 113–121.

 

Johnson, R. A., & Meadows, R. L. (2010). Dog-Walking: Motivation for Adherence to a

Walking Program. I Clinical Nursing Research. doi: 10.1177/1054773810373122

 

McKinney, C., Mueller, M. K. & Frank, N. (2015). Effects of therapeutic riding on measures of stress in horses. Journal of Equine Veterinary Science, 35 (11–12), s. 922–928.

 

Miller, S. C., Kennedy, C., DeVoe, D., Hickey, M., Nelson, T. & Kogan, L. (2009). An examination of Changes in Oxytocin Levels in Men and Women Before and After Interaction with a Bonded Dog. Anthrozoös, 22 (1): 31-42.

Olsen, C. F. (2015). «En liten oase hvor verden stopper opp». En kvalitativ studie av erfaringer og muligheter ved bruk av lesehund i skolen. Masteroppgave. Velferdsstudier. Kristiansand: Universitetet i Agder. 

 

Power, E. R. (2013). Dogs and Practices of Community and Neighboring. Anthrozoös, 26 (4),

s. 579–591.

 

Souter, M. A. & Miller, M. D. (2007). Do animal-assisted activities effectively treat depression? A meta-analysis. Anthrozoös, 20 (2), s. 167–180.

Sudmann, T. T. & Agdal, R. (2014). Tenk at jeg kan få ri! Hesteassisterte aktiviteter for ungdom og voksne med rusrelaterte problemer. Psyke og Logos, 35, s. 69–84.

 

Virués-Ortega, J., Pastor-Barriuso, R., Población, A & Pedro-Cuesta, J. de (2012). Effect of Animal-assisted therapy on the psychological and functional status of elderly populations and patients with psychiatric disorders. A meta analysis. Health Psychology Review, 6 (2), s. 197–221.

 

 

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Pris

kr 9.000