Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Nettbasert/Kristiansand

Utdanningen gi deg kunnskap og innsikt i hvordan digitalisering muliggjør nye strategier, omstillinger og forbedringer av arbeidsprosesser i virksomheter. I dette arbeidet er det viktig å kunne benytte aktuelle metoder og verktøy for å kartlegge behov og potensiale for prosessomlegging som en del av digitalisering. Det står også sentralt å kunne modellere og analysere virksomhetsprosesser ved hjelp av modelleringsverktøy, samt videreutvikle eksisterende eller lage nye forretningsmodeller og verdiforslag.

Dette tilbudet er en del av kompetansehevingspakken Modulbasert lederutdanning i digital transformasjon. Du kan velge om du tar ett eller flere kurs. 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha inngående kunnskap om hvordan digitalisering muliggjør nye strategier, omstillinger og forbedringer av arbeidsprosesser i virksomheter
  • benytte aktuelle metoder og verktøy for å kartlegge behov og potensiale for prosessomlegging som en del av digitalisering
  • kunne modellere og analysere virksomhetsprosesser ved hjelp av modelleringsverktøy
  • kunne videreutvikle eksisterende eller lage nye forretningsmodeller og verdiforslag

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 nettbaserte samlinger á 2 dager med forelesninger og fellesarbeider.

I forelesningene vil det bli lagt vekt på dialog mellom kursdeltakerne. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene gjennom presentasjoner av artikler og eksempler fra praksis. En viktig del av emnet er arbeid med obligatoriske prosjektoppgaver, der studenter samarbeider. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis.

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Kompetanse Norge, men du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden, utgifter til pensumlitteratur og eventuelt reise og kost.

Undervisningsdatoer

  • 18. januar
  • 1. februar
  • 15. februar
  • 1. mars
  • 15. mars
  • 29. mars

Fakta

Søknadsperiode

 

Antall plasser

50

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like