0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
7. sep.-1. des.
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne videreutdanningen, kun semesteravgift og eventuelle utgifter til pensumlitteratur.  

Utdanningen gi deg kunnskap og innsikt i hvordan digitalisering muliggjør nye strategier, omstillinger og forbedringer av arbeidsprosesser i virksomheter. I dette arbeidet er det viktig å kunne benytte aktuelle metoder og verktøy for å kartlegge behov og potensiale for prosessomlegging som en del av digitalisering. Det står også sentralt å kunne modellere og analysere virksomhetsprosesser ved hjelp av modelleringsverktøy, samt videreutvikle eksisterende eller lage nye forretningsmodeller og verdiforslag.

Oppbygning

Undervisningen er nettbasert, blant annet i form av strømming, film og webinarer.

Nettstøttet undervisning i Canvas.

Digital veiledning, selvstudium mellom nettsamlinger, og digital eksamen.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis.

Praktisk informasjon

Undervisningsdatoer
7. september
21. september
5. oktober
19. oktober
2. november

Studiet er finansiert av DIKU.

Du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fullt.

Antall plasser

25

Spørsmål om innholdet i studiet?

juliep
Administrativ kontaktperson