Digitalisering og forretningsutvikling - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Digitalisering og forretningsutvikling retter seg mot ledere og ansatte i innovasjons- og teknologibaserte virksomheter i privat og offentlig sektor, og fokuserer på hvordan virksomheten skal få til gode endringsprosesser og effektiv bruk av de mulighetene som teknologien gir.

Digitalisering og informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er et sentralt virkemiddel for virksomheters omstillingsevne og konkurransekraft, og en viktig komponent og katalysator i endringsprosesser. Sentrale tema i kurset er IKTs rolle i endringsprosesser og nye virksomhetsstrategier, inkludert nye organisasjonsformer, arbeidsprosesser, produkter og tjenester. I tillegg fokuseres det på strategisk betydning av IKT-investeringer og behov for evaluering og gevinstrealisering samt verktøy for prosessmodellering.

Oppbygging

Emnet gjennomføres med to samlinger à to dager innenfor et semester. Kombinasjon av aktuelle gjesteforelesninger, forelesninger, seminarer og gruppearbeid med presentasjoner. Mellom samlingene vil det være utstrakt bruk av nettstøttet undervisning, oppgaveløsning og veiledning. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter gjennomført utdanning

Hva lærer du ?

Etter gjennomført kurs skal du ha:

  • kunnskap om hvordan IKT muliggjør nye strategier, omstillinger og forbedringer av arbeidsprosesser i virksomheter
  • kunnskap om teoretiske modeller som belyser hvordan IKT skaper verdier og hvordan verdiskapningen kan evalueres
  • ferdigheter i å kartlegge behov og potensiale for prosessomlegging
  • ferdigheter i å modellere og analysere virksomhetsprosesser ved hjelp av ledende verktøy
  • kjenne til praksis og forstå ulike tradisjoner for å kartlegge effekter av IKT

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger høsten 2017

Oppstart og introduksjon: 28. august
1. samling: 4.-5. september
2. samling: 20.-21. november

Institutt for informasjonssystemer er faglig ansvarlig for kurset. Foreleser er professor Dag Håkon Olsen.

Fakta

Søknadsfrist

1. juni 2017

Pris

kr 12.000

Spørsmål om opptak til studiet?

Chat er åpen man- fre fra 10 - 14 evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail