0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Har du behov for å omstille virksomheten til en digital virkelighet? Digitalisering og bruk av digitale verktøy er en viktig komponent og katalysator for å oppnå og beholde konkurransefortrinn i virksomhetens endringsprosesser.

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan planlegge, lede og gjennomføre endringsprosesser ved hjelp av digitale verktøy. Kurset tar utgangspunkt i praktiske eksempler og teorier med fokus på digitalisering, forretningsutvikling og prosessledelse.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • ha grunnleggende kunnskap om hvordan IKT muliggjør digitalisering i form av nye strategier, omstillinger og nye arbeidsprosesser i virksomheter
  • ha kjennskap til hvilke endringsprosesser teknologien forutsetter eller muliggjør, og hvordan slike prosesser planlegges, ledes og gjennomføres
  • kunne kartlegge behov og potensiale for prosessomlegging relatert til digitalisering av virksomheter
  • ha ferdigheter i å modellere og analysere virksomhetsprosesser ved hjelp av modelleringsverktøy

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset er finansiert av eksterne midler til drift av fleksible videreutdanningstilbud, og har ingen studieavgift. Det eneste du betaler er lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden (pt. kr. 690) og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene
1. samling: 15.-16. september
2. samling: 13.-14. oktober 
3. samling: 10.-11. november

Eksamensform: Prosjektoppgave i gruppe (2-3 studenter). Innlevering 8. desember. Bokstavkarakterer.

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge korona-situasjonen pågår.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er professor Dag Håkon Olsen ved Institutt for informasjonssystemer, UiA. Olsen forsker bla. på digital transformasjon, ledelse, IT og forretningsutvikling, og har bred erfaring som foreleser både for privat og offentlig sektor.

Videre studier
Våren 2021 tilbys kurset Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid som del 2 i videreutdanningstilbudet finansiert av eksterne midler. Tilbudet åpner for søking til høsten.

Kurstilbudene inngår i kurspakken Ledelse og styring - en fleksibel mellomlederutdanning for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som ønsker påfyll uten å ta en hel grad, eller som mangler formell utdanning. 

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2020


Ingen studieavgift


Førstemann til mølla-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

30

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Omtale av studiet

Drar nytte av UiA-kurs (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

Andre studier du kanskje vil like