Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

Har du behov for å omstille virksomheten til en digital virkelighet? Digitalisering og bruk av digitale verktøy er en viktig komponent og katalysator for å oppnå og beholde konkurransefortrinn i virksomhetens endringsprosesser.

I dette kurset får du kunnskap om hvordan du kan planlegge, lede og gjennomføre endringsprosesser ved hjelp av digitale verktøy. Kurset tar utgangspunkt i praktiske eksempler og teorier med fokus på digitalisering, forretningsutvikling og prosessledelse.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • ha grunnleggende kunnskap om hvordan IKT muliggjør digitalisering i form av nye strategier, omstillinger og nye arbeidsprosesser i virksomheter
  • ha kjennskap til hvilke endringsprosesser teknologien forutsetter eller muliggjør, og hvordan slike prosesser planlegges, ledes og gjennomføres
  • kunne kartlegge behov og potensiale for prosessomlegging relatert til digitalisering av virksomheter
  • ha ferdigheter i å modellere og analysere virksomhetsprosesser ved hjelp av modelleringsverktøy

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Kurset gjennomføres med tre samlinger. Samling 1 og 3 er lagt til Kristiansand, mens samling 2 gjennomføres digitalt.

Tidspunkt for samlingene
1. samling: 2 dager i september    (fysisk samling)
2. samling: 2 dager i oktober        (digital samling)
3. samling: 2 dager i november    (fysisk samling) 

Det legges opp til at de fysiske samlingene gjennomføres uten streaming. For å få størst mulig utbytte av studietilbudet er det derfor viktig at du møter til samlingene og deltar aktivt i undervisningen. 

Hjemmeeksamen: Prosjektoppgave i gruppe (2-3 studenter). Innlevering i desember. Bokstavkarakter.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er professor Dag Håkon Olsen ved Institutt for informasjonssystemer, UiA. Olsen forsker bla. på digital transformasjon, ledelse, IT og forretningsutvikling, og har bred erfaring som foreleser både for privat og offentlig sektor.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2025


Først til mølla-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Omtale av studiet

Drar nytte av UiA-kurs (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

Andre studier du kanskje vil like