Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Verden digitaliseres i stadig økende tempo og virkningene av digitaliseringen kan ha store ringvirkninger. Digitalisering kan påvirke grunnleggende elementer i samfunnet som etikk og lovverk. Det kan også påvirke ulike bærekraftsdimensjoner i positiv og negativ retning. Denne modulen gir deltakerne viktig kompetanse som gjøre dem i stand til å lede eller bidra til digitaliseringsprosesser på en etisk, lovmessig og bærekraftig måte. Emnet består av 3 hoveddeler, alle fokusert mot digitaliseringsprosesser og digital transformasjon: 

  • Etiske problemstillinger knyttet til digitalisering, for eksempel på arbeidsliv, helse og demokrati 
  • Juridiske forhold knyttet til digitalisering 
  • Bærekraft med fokus på hvordan digitalisering påvirker evnen til å realisere FNs bærekraftsmål 

Dette tilbudet er en del av kompetansehevingspakken Modulbasert lederutdanning i digital transformasjon. Du kan velge om du tar ett eller flere kurs. 

 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten:

  • ha inngående kunnskap om og kunne kommunisere ulike etiske utfordringer knyttet til digitalisering.
  • kunne identifisere og drøfte hvilke lover som påvirker digitaliseringsprosesser og hvordan digitalisering kan utfordre eksisterende lovverk.
  • ha inngående kunnskap om hvordan digitalisering kan påvirke ulike dimensjoner ved bærekraft.
  • kunne anvende forståelse av etikk, juss og bærekraft i utforming og gjennomføring av digitaliseringsprosjekter.

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 nettbaserte samlinger á 2 dager med forelesninger og fellesarbeider. I forelesningene vil det bli lagt vekt på dialog mellom kursdeltakerne.

Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene gjennom presentasjoner av artikler og eksempler fra praksis. En viktig del av emnet er arbeid med obligatoriske prosjektoppgaver, der studenter samarbeider. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis.

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt. Oppstart av kurs forutsetter nok søkere. 

Praktisk informasjon

Du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden, utgifter til pensumlitteratur og eventuelt reise og kost.

Fakta

Søknadsperiode

Oppstart etter avtale.


Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like