0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) er en viktig komponent og katalysator for å oppnå og beholde konkurransefortrinn i virksomhetens endringsprosesser.
Kurset tar utgangspunkt i praktiske eksempler og teorier for å belyse betydningen av endringer i organisasjonsprosesser i digitaliseringsprosjekter, og er delt inn i tre hovedtema:

  • IKTs rolle i digitalisering
  • IKTs rolle for endringsprosesser og nye virksomhetsstrategier, inkludert nye organisasjonsformer, arbeidsprosesser, produkter og tjenester
  • Verktøy for prosessmodellering

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • ha grunnleggende kunnskap om hvordan IKT muliggjør digitalisering i form av nye strategier, omstillinger og nye arbeidsprosesser i virksomheter
  • ha kjennskap til hvilke endringsprosesser teknologien forutsetter eller muliggjør, og hvordan slike prosesser planlegges, ledes og gjennomføres
  • kunne kartlegge behov og potensiale for prosessomlegging relatert til digitalisering av virksomheter
  • ha ferdigheter i å modellere og analysere virksomhetsprosesser ved hjelp av modelleringsverktøy

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak

Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene

1. samling: 2 dager i september
2. samling: 2 dager i oktober 
3. samling: 2 dager i november

Eksamensform: Prosjektoppgave i gruppe (2-3 studenter). Bokstavkarakterer.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er professor Dag Håkon Olsen ved Institutt for informasjonssystemer, UiA. Olsen forsker bla. på digital transformasjon, ledelse, IT og forretningsutvikling, og har bred erfaring som foreleser både for privat og offentlig sektor.

Videre studier
Digitalisering i forbedringsarbeidet inngår i kurspakken Ledelse og styring -  et tilbud utviklet for deg som har noen års arbeidserfaring.  Tilbudet retter seg mot ledere, mellomledere og andre nøkkelpersoner som er sentrale i virksomhetens utviklingsarbeid (både privat og offentlig sektor).  Ønsker du en fleksibel lederutdanning hvor du kan sette sammen din egen kurspakke og samtidig bygge nettverk i regionen, er Ledelse og styring et aktuelt tilbud for deg. 

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsperiode 1. mars - 1. juni 2021


Førstemann til mølla-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris kr. 13.000

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like