0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2021
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å være en pådriver i endringsprosesser, omstillingsarbeid og digitalisering?

Samfunnet, organisasjoner og personer gjennomgår store endringer. Endringstakten øker gjennom digitalisering og organisasjoner står foran stor usikkerhet.

I kurset gjennomgås ulike strategiske og formelle prosesser, men også de kulturelle og menneskelige prosessene i endringsprosesser.

Kurset kombinerer forskningsbaserte teorier med praktiske eksempler og case for å belyse muligheter og risiko i endringsprosessene.

Kursinnholdet er inndelt i tre hoveddeler:

  • Drivkreftene for endring og hva endringene medfører, inkludert digitalisering
  • Former for endringer og strategier for endringer
  • Ledelse av endringsprosesser og hvilke ledelsesformer som er best egnet i endringsprosesser.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger ha kompetanse om ulike perspektiv på organisasjonsendring og hvordan endringsprosesser ledes
  • kunne reflektere over og forstå de grunnleggende elementer av organisatorisk endring som drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
  • kjenne til eksterne og kundedrevne endringsprosesser samt interne endringsprosesser
  • ha bred kunnskap om strategier for- og lederrollen i endringsprosesser gjennom muligheter og begrensninger
  • ha kunnskap om endring gjennom digitalisering, kunstig intelligens og automatisering

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

MERK:
Kurset er utviklet i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder, og tilbys i samarbeid med næringsforeningene som PILOT våren 2021.

Dersom du ønsker plass på kurset kan du melde din interesse her

Merk at deltakelse på kurset krever avtale om tildelt plass, samt medlemskap i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Lillesand Vekst, Grimstad Næringsforening, Arendal Næringsforening, Setesdal Regionråd, Lindesnesregionen Næringshage eller Lister Nyskaping.  

Praktisk informasjon

Kurset tilbys i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder, og gjennomføres som PILOT våren 2021. Deltakelse på piloten krever avtale om tildelt plass fra næringsforeningene (ref. opptakskrav over). Piloten er delvis finansiert av eksterne midler. Egenandel for kurset er satt til kr. 5.990.

I tillegg til egenandelen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene våren 2021

1. samling: 1.-2. februar
2. samling: 4.-5. mars
3. samling: 15.-16. april

Eksamensform: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen 5. mai

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge koronasituasjonen pågår.

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt strategi og ledelse, UiA. Kvinen har bred erfaring fra ulike kurs og foredrag for privat næringsliv og offentlig sektor.

Videre studier
Kurset inngår i kurspakken «Ledelse i en digital tid» utviklet i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder.

Andre kurs som inngår i kurspakken er: Digitalisering i forbedringsarbeidet, Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid samt Digital markedsføring og kommunikasjon.

Kurset inngår også i kurspakken Ledelse og styring , en fleksibel lederutdanning hvor du kan sette sammen din egen kurspakke og samtidig bygge nettverk i regionen.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2020


Tilbudet er fullt.
Ønsker du å stå på venteliste – se Opptakskrav og meld din interesse der.


Dette kurset tilbys i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder. Deltakelse på kurset krever avtale om tildelt plass fra næringsforeningene (ref. opptakskrav nedenfor). 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like