Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å være en pådriver i endringsprosesser, omstillingsarbeid og digitalisering?

Samfunnet, organisasjoner og personer gjennomgår store endringer. Endringstakten øker gjennom digitalisering og organisasjoner står foran stor usikkerhet.

I kurset gjennomgås ulike strategiske og formelle prosesser, men også de kulturelle og menneskelige prosessene i endringsprosesser.

Kurset kombinerer forskningsbaserte teorier med praktiske eksempler og case for å belyse muligheter og risiko i endringsprosessene.

Kursinnholdet er inndelt i tre hoveddeler:

  • Drivkreftene for endring og hva endringene medfører, inkludert digitalisering
  • Former for endringer og strategier for endringer
  • Ledelse av endringsprosesser og hvilke ledelsesformer som er best egnet i endringsprosesser.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • gjennom kunnskaper, ferdigheter og holdninger ha kompetanse om ulike perspektiv på organisasjonsendring og hvordan endringsprosesser ledes
  • kunne reflektere over og forstå de grunnleggende elementer av organisatorisk endring som drivkrefter, innhold og omfang, kontekst og prosess
  • kjenne til eksterne og kundedrevne endringsprosesser samt interne endringsprosesser
  • ha bred kunnskap om strategier for- og lederrollen i endringsprosesser gjennom muligheter og begrensninger
  • ha kunnskap om endring gjennom digitalisering, kunstig intelligens og automatisering

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til interesserte. Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

I tillegg til kursprisen må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager innenfor et semester. Oppdragsgivere kan evnt. avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene. 

Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Fagansvarlig

Faglig ansvarlig og foreleser i kurset er førsteamanuensis Tor Geir Kvinen ved institutt strategi og ledelse, UiA. Kvinen har bred erfaring fra ulike kurs og foredrag for privat næringsliv og offentlig sektor.

Videre studier

Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like