0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
15
Omfang
Deltid
Start
Vår 2021
Studiested
Kristiansand

Målet med videreutdanningen Digitale verktøy i kunst og håndverk er å faglig styrke kunst og håndverkslærernes digitale kompetanse. Undervisningen vil gi praktisk gjennomgang av ny teknologi og av metoder som kan integreres både i eksisterende undervisning og fagplaner, samt gi grobunn for ny metodikk i kunst og håndverksfaget.

Hva lærer du?

Fagfornyelsen har et utvidet fokus på det digitale aspektet i kunst og håndverk. Gjennom denne videreutdanningen vil du bli kjent med utforskende og kreative prosesser med utgangspunkt i digitale verktøy og metoder, og kunne anvende disse i egen undervisning. Vi har som mål at studenter skal bli komfortable med flere typer kreativ digital teknologi, og finne måter å bruke disse sammen med analoge arbeidsmetoder. 

  • Du skal kunne anvende ulike digitale plattformer og verktøy med utgangspunkt i fagfornyelsens kompetansemål i kunst og håndverk og planens fokus på dybdelæring
  • Du vil bli introdusert for digitale plattformer og verktøy egnet til samskaping og samarbeid, prosessformidling, veiledning, presentering og vurdering
  • Erfaringene fra videreutdanningen kan være med å bidra til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i ditt eget fagmiljø

Oppbygning

Digitale verktøy i kunst og håndverk er en samlingsbasert videreutdanning som går over to semester. Undervisningen er en kombinasjon av nettbaserte og fysiske samlinger, samt en-til-en veiledning. Det vil i løpet av emnet holdes 4 samlinger ved Campus Kristiansand.

I løpet av emnet skal studentene gjennomføre prosjekter, både individuelt og i gruppe.

Videreutdanningen gjennomføres i hovedsak på plattformene Canvas og Zoom, men vil også utforske andre aktuelle digitale plattformer og samskapingsverktøy.  

Alle prosjekter, fellessamlinger og veiledninger er obligatoriske.

Tidsplanen for undervisning finnes under praktisk informasjon.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. I tillegg kreves det at søkere er ansatt i undervisningsstilling ved kultur- eller grunnskole»

Anbefalt forkunnskap:
Det vil være en fordel å ha lærerutdanning med studiepoeng i kunst og håndverk.

Praktisk informasjon

Det er ingen studieavgift på denne videreutdanningen. Du må kun betale en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden på kr. 740 og dekke utgifter til pensumlitteratur.

Undervisning vår 2021:

Samling 1 på Campus Kristiansand
Fredag 15. januar 17:00 – 21:00
Lørdag 16. januar 09:00 – 15:00 

Samling 2. på Campus Kristiansand
Fredag 16. april 17:00 – 21:00
Lørdag 17. april 09:00 – 15:00 

Digital undervisning på Zoom:
Torsdag 21. januar 15:30 – 17:30
Torsdag 4. februar 15:30 – 17:30
Torsdag 18. februar 15:30 – 17:30
Torsdag 11. mars 15:30 – 17:30
Torsdag 25. mars 15:30 – 17:30
Torsdag 29. april 15:30 – 17:30
Torsdag 20. mai 15:30 – 17:30
Torsdag 3. juni 15:30 – 17:30

I tillegg settes det opp drop-in veiledningstimer jevnlig i løpet av semesteret. Informasjon om dette gis i Canvas ved oppstart.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er  fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like