Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2026
Studiested
Kristiansand

Emnet retter seg mot ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter som ønsker å utvikle sin kunnskap om og kompetanse innenfor digital transformasjon og ledelse.

Emnet Digital transformasjon og ledelse gir deg innsikt i digitalisering i forvaltningen, både et historisk perspektiv og i hvordan IKT i dag har blitt til en integrert del av infrastrukturen og tjenesteproduksjonen i offentlig sektor.

Videre gir emnet deg innsikt i hvordan digitalisering har ført til omfattende endringer i organisering og arbeidsprosesser, og hvilken innvirkning dette har i organisasjonsendringer- og prosesser. Du vil utvikle din kunnskap om hvordan digitalisering kan gjennomføres på en god måte, hvilke effekter som kan forventes og hvordan man på best mulig måte realiserer nyttepotensialet og sammenhenger mellom digitalisering og bærekraftig utvikling.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • inngående kjennskap til begrepene digitalisering og digital transformasjon
  • inngående kunnskap om sammenhengen mellom offentlig nytteperspektiv og effekter av digitalisering
  • en praktisk forståelse av hvilke muligheter nye teknologier og data gir for organisering og oppgaveløsing i offentlige virksomheter
  • en praktisk forståelse av hvordan digitalisering bør gjennomføres for å sikre høyest mulig grad av nytte
  • kunnskap om sammenhenger mellom offentlig omstilling og reform, digitalisering og bærekraftig utvikling
  • evne til å identifisere og forstå samfunnsmessige, økonomiske og klimamessig konsekvenser av digitalisering

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med fysisk oppmøte à to dager hver. Kombinasjon av aktuelle gjesteforelesninger, forelesninger, seminarer og gruppearbeid med presentasjoner.

Mellom samlingene vil det være utstrakt bruk av nettstøttet undervisning i Canvas, oppgaveløsning og veiledning. Totalt arbeidsomfang er 270 timer. 

Eksamensform: en skriftlig semesteroppgave som løses i grupper. Det gis samlet karakter for gruppen. Gradert karakter.

Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart høsten 2026. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris 
Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Digital transformasjon og ledelse.

Annen praktisk informasjon
Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars –1. juni 2026


Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like