Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Emnet retter seg mot ledere og ansatte i offentlige og private virksomheter som ønsker å utvikle sin kunnskap om og kompetanse innen for digital transformasjon og ledelse.

Emnet Digital transformasjon og ledelse vil gi deg innsikt i digitalisering i forvaltningen, både i et historisk perspektiv og i hvordan IKT i dag har blitt til integrert del av infrastrukturen og tjenesteproduksjonen i offentlig sektor. Videre vil emnet gi deg innsikt i hvordan digitalisering har ført til omfattende endringer i organisering og arbeidsprosesser, og hvilken innvirkning dette har i organisasjonsendringer – og prosesser. Du vil videre utvikle din kunnskap om hvordan digitalisering kan gjennomføres på en god måte, hvilke effekter som kan forventes og hvordan man på best mulig måte realisere nyttepotensialet.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • inngående kunnskap om sammenhengen mellom offentlig nytteperspektiv og effekter av digitalisering
  • ferdigheter i å identifisere muligheter for hvordan digitalisering kan brukes som strategisk driver og virkemiddel i organisasjoner
  • en praktisk forståelse av hvordan digitalisering bør gjennomføres for å sikre høyest mulig grad av nytte
  • kunnskap om sammenhenger mellom offentlig omstilling og reform og digitalisering
  • evne til å identifisere etiske konsekvenser av digitalisering
  • forståelse for langsiktige samfunnsmessige konsekvenser av digitalisering

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 2 samlinger à to dager. Kombinasjon av aktuelle gjesteforelesninger, forelesninger, seminarer og gruppearbeid med presentasjoner. Mellom samlingene vil det være utstrakt bruk av nettstøttet undervisning i Canvas, oppgaveløsning og veiledning. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: Todelt, individuell skriftlig semesteroppgave (60%) og 2 dagers individuell skriftlig hjemmeeksamen (40 %). Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart høsten 2020. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Foreleser
Emneansvarlig og foreleser Sara Hofmann er førsteamanuensis ved Institutt for informasjonssystemer. Hofmann forsker på digitalisering av offentlig sektor med fokus på brukere, inkludert hva slags kompetanse innen ledelse det er behov for i digitaliseringstiden. Hofmann har jobbet i flere internasjonale forskningsprosjekter knyttet til e-forvaltning, tjenesteforskning og IT-bruk i offentlig sektor. I tillegg har hun vært ansvarlig for flere kurs som tar for seg digitalisering i offentlig sektor på bachelor- og masternivå og i videreutdanning.

Foreleser Leif Skiftenes Flak, er professor i Informasjonssystemer og leder for Senter for Digital Transformasjon (CeDIT) ved UiA. Flak inviteres jevnlig til å holde foredrag for offentlige og private virksomheter. Han har tett på 20 års erfaring med forskning på digitalisering i offentlig sektor – med fokus på både stat og kommune. Flak har omfattende prosjekterfaring har deltatt i en rekke ulike ekspert- og referansegrupper for organisasjoner som Riksrevisjonen, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring og Helsedirektoratet.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Digital transformasjon og ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2023


Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like