Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Grimstad

Dette emnet er for barnehagelærere som er interessert i å utvide sin egen digitale horisont.

Etter fullført kurs får studentene:

  • Utvidet sin definisjon av digital teknologi – det er mye mer enn bare skjermer og spill!
  • Ny kunnskap om hvordan de kan bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet med barna.
  • Utforsket nye verktøy i samspill med barna – dette gir rom for utforsking, kreativitet, samarbeid og fantasi.
  • Lært mer om digital dømmekraft og hvordan de kan bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale kanaler.

Jorunn Palm i Eide barnehage har tatt tilsvarende kurs hos oss, med gode erfaringer:

Barnehagens deltagelse på digital praksis har kommet barna til gode i vår barnehage. Sammen har vi deltatt på workshop og «fiklet» med nytt utstyr, og det har fått oss til å se nye muligheter for å oppfylle Rammeplanens intensjoner og være en fremtidsrettet barnehage. I prosjektarbeid har vi blant annet tatt i bruk stop motion, book creator, easi-scope, inspeksjonskamera og portabel prosjektor som har gitt merverdi. Barna har fått ta i bruk ny teknologi som de vil få bruk for videre i livet og personalet har videreutviklet sin kompetanse og fornyet sine arbeidsmåter som et godt supplement til det vi ellers driver med, forteller hun,

Hva lærer du

Dette emnet gir et innblikk i bruk av digitale verktøy på en god og integrert måte, samt vise hvordan digital teknologi kan bidra til lek, kreativitet og læring.

Emnet er praktisk anlagt og er bygget opp som undervisningsøkter der studentene tas med i hvordan bruke verktøy, samt planlegge, gjennomføre og vurdere arbeidsmetoder relatert til profesjonen i slike sammenhenger.

Opptakskrav

Søkere må ha fullført barnehagelærerutdanning og være ansatt i barnehage.

Se hele studieplanen

Praktisk info

Samlinger

Emnet gjennomføres med to obligatoriske helgesamlinger. Obligatoriske innleveringer må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Forventet arbeidsomfang er rundt 270 timer. Undervisningsspråk er norsk. Ingen studieavgift, kun semesteravgift

Eksamen

Studenten må lage sin egen undervisningsøkt, gjennomføre denne og levere refleksjonsnotat over prosess og resultat. 

Kriteriene for undervisningen og refleksjonene blir publisert på gjeldende LMS. Emnet benytter karakterskalaen bestått/ikke bestått.

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist: 15. januar.


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no