0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Digitalisering åpner nye muligheter til å bygge sterke kunderelasjoner, og digitale kommunikasjonskanaler som websider, sosiale medier og mobilapper kan være svært effektive for å nå store kundemasser. Imens er det tøff konkurranse for å fange kundenes oppmerksomhet på den stadig voksende digitale arenaen og det kreves mye kunnskap for å utnytte det fulle potensialet til de nye digitale virkemidlene.

På dette kurset  vil du lære å lage en digital markedsføringsstrategi, samtidig som du får innsikt i hvordan du planlegger, gjennomfører og analyserer digitale markedsførings- og kommunikasjonskampanjer. Kurset tar utgangspunkt i forskningsbaserte teorier og du vil få trening i grunnleggende ferdigheter og verktøy gjennom bruk av praktiske eksempler og case.

Kurset fokuserer på

  • hvilke digitale markedsføringsvirkemidler som eksisterer, hvordan de fungerer, samt muligheter og begrensninger
  • hvordan du setter sammen ulike markedsføringsvirkemidler i et strategisk perspektiv slik at virksomheten får mest mulig ut av sine digitale markedsføringstiltak

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

  • ha kompetanse om ulike former av digital markedsføring og kommunikasjon
  • kunne forstå de grunnleggende prinsipper og begreper i digital markedsføring og kommunikasjon
  • kjenne til nye digitale markedskanaler og kanaloptimalisering, samt digitale CRM-løsninger
  • kjenne til digitale markedsføringsstrategier, hvordan oppnå konkurransefortrinn gjennom bruk av digitale virkemidler, og ha kunnskap om digitalt samarbeid og samhandling
  • ha kunnskap om juridiske og etiske aspekter knyttet til digital markedsføring og kommunikasjon

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

MERK:
Kurset er utviklet i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder, og tilbys i samarbeid med næringsforeningene som PILOT høsten 2020. 

Merk at deltakelse på kurset krever avtale om tildelt plass, samt medlemskap i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Arendal Næringsforening, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionens Næringshage, Lister Nyskaping eller Setesdal Regionråd.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder, og gjennomføres som PILOT høsten 2020. 

Deltakelse på piloten krever avtale om tildelt plass fra næringsforeningene (ref. opptakskrav over).

Piloten er delvis finansiert av eksterne midler. Egenandel for kurset er satt til kr. 5.990.
I tillegg til egenandelen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene høsten 2020
1. samling: 1.-2. september
2. samling: 6.-7. oktober
3. samling: 3.-4. november

Eksamensform: 3 timers individuell skriftlig skoleeksamen 2. desember

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge korona-situasjonen pågår.

Fagansvarlig
Foreleser i kurset er førsteamanuensis Natalia Mæhle ved Institutt for strategi og ledelse ved UiA og Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling ved HVL. Mæhle har bred erfaring som underviser og forsker bla. på digital økonomi, bærekraft, innovasjon, markedsføring og forbrukeradferd.

Videre studier
Kurset inngår i kurspakken «Ledelse i en digital tid» utviklet i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder. Andre kurs som inngår i kurspakken er: 
Digitalisering i forbedringsarbeidet 
Strategi, innovasjon og forretningsutvikling i en digital tid 
Digitalisering, endringsledelse og organisasjonsutvikling

Kurset inngår også i kurspakken Ledelse og styring , en fleksibel mellomlederutdanning hvor du kan sette sammen din egen kurspakke og samtidig bygge nettverk i regionen.

Se hele studieplanen. 

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist: 15. mars 


Begrenset antall plasser

Dette kurset tilbys i samarbeid med flere næringsforeninger i Agder. Deltakelse på kurset krever avtale om tildelt plass fra næringsforeningene (ref. opptakskrav nedenfor)

Pris

kr 5.990

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no