Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Grimstad

Kurset er rettet mot lærere i grunnskolen. Klasserommet byr på utfordringer i et samfunn i rask utvikling, og digitaliseringen av samfunnet generelt gir også skolen mange utfordringer. Dette emnet skal gi et innblikk i hvordan en kan bruke digitale verktøy på en god og integrert måte i undervisningen. Fokus blir på å bruke relevante verktøy som en integrert del av en variert undervisning.

Hva lærer du?

Etter å ha tatt dette emnet skal du: 

  • Ha kjennskap til et knippe digitale verktøy til bruk i undervisning.
  • Kunne bruke aktuell programvare for å planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere fagøkter.
  • Kunne lage og redigere en enkel videoproduksjon med vekt på god kvalitet både når det gjelder innhold og teknikk med verktøy som er lett tilgjengelige.
  • Kunne benytte utstyr og programvare for lydopptak og lydredigering
  • Kjenne til verktøy til bruk for kollaborasjon og samskaping på ulike trinn i skolen.
  • Kunne planlegge og gjennomføre et større prosjekt i en klasse ved hjelp av relevante digitale verktøy i samspill med tradisjonelle undervisningsmetoder.
  • Kjenne til og kunne vurdere ulike typer aktive læringsformer.
  • Kjenne til hva som ligger i universell utforming og hvordan dette kan implementeres i undervisning.

Oppbygning

Emnet er praktisk anlagt og studentene tas med gjennom et løp der verktøy, undervisningsformer og utforming står sentralt. Det vil bli gitt opplæring i bruk av verktøy, samt planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning.

Emnet gjennomføres som nettkurs. I tillegg holdes det to helgesamlinger, lørdag og søndag våren 2023. Disse foregår på campus Grimstad. 

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av omvendt klasserom med ferdige forelesninger, obligatoriske oppgaver og to felles samlinger. Det vil bli gitt oppgaver relevante til alle læringsmålene, og disse oppgavene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Emnet legges i sin helhet på nett og kan jobbes med individuelt og/eller i grupper.

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittsstudenten er 270 timer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Læringsplattformen er Canvas. Søkere som har fått opptak får en SMS med påloggingsinformasjon til Canvas. 

Pris

Studieavgiften er på 5500 kr, I tillegg må du betale semesteravgift  (740 kr) og dekke utgifter til pensumlitteratur. 

Undervisningsdatoer

Datoer kommer senere.

Eksamen

Eksamen blir å lage sin egen undervisningsøkt, gjennomføre denne og levere et refleksjonsnotat over prosess og resultat. Vurdering gis som bestått/ikke bestått. 
Obligatoriske innleveringer må være bestått for å kunne gå opp til eksamen. Dette inkluderer presentasjon av prosjekt i samlingene. Informasjon om eksamensdato blir gitt her. 

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale


Pris

kr 5.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like