0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Grimstad

Digitaliseringen av samfunnet generelt gir skolen mange utfordringer. Emnet skal gi et innblikk i hvordan en kan bruke digitale verktøy på en god og integrert måte i undervisningen. Fokus på å bruke relevante verktøy som en integrert del av en variert undervisning er sentralt. 

Emnet er praktisk anlagt og studentene tas med gjennom et løp der verktøy, undervisningsformer og utforming står sentralt. Det vil bli gitt opplæring i bruk av verktøy, samt planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning.

Hva lærer du?

Du lærer å bruke aktuell programvare for planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av fagøkter. Videre vil du kunne lage og redigere en enkel videoproduksjon med vekt på god kvalitet både når det gjelder innhold og teknikk med lett tilgjengelige verktøy. Du lærer også å benytte utstyr og programvare for lydopptak og lydredigering samt kjenne til verktøy til bruk for kollaborasjon og samskaping på ulike trinn i skolen.

Du lærer å planlegge og å gjennomføre et større prosjekt i en klasse ved hjelp av relevante digitale verktøy i samspill med tradisjonelle undervisningsmetoder.

Du vil også lære å kjenne til hva som ligger i universell utforming og hvordan dette kan implementeres i undervisning.

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning, barnehagelærerutdanning eller utdanning innen spesialpedagogikk (minimun 3-årig /180 sp) eller tilsvarende. Det stilles krav om at søkerne har undervisningsstilling.

Praktisk info

Undervisning to samlinger à to dager, og arbeid på nett. Datoer for undervisning kommer. 

Studiet er gratis, men du må betale semesteravgift og pensumlitteratur. 

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2019

Studiet er gratis.


Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail