0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2022
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å skape verdi gjennom systematisk innovasjon?

Design thinking er en praktisk metode for innovasjon og utvikling som søker å kombinere tekniske-/organisatoriske muligheter med hva som er økonomisk lønnsomt og hva brukerne eller kundene har behov for.  Kurstilbudet gir en grunnleggende og praktisk innføring i design thinking som arbeidsmåte. Tilbudet inneholder alle elementene i design thinking, fra hvordan skaffe innsikt i en målgruppe, hvordan utarbeide arbeidshypoteser, generere idèer, skape prototyper samt teste ut forslag og løsninger underveis.

Gjennom kurset vil du jobbe med et selvvalgt tema. Her står du fritt til å jobbe med utfordringer internt i egen organisasjon, eller ta tak i en utfordring lokalt eller på samfunnsnivå. For å gi et best mulig læringsutbytte knyttes arbeidet opp til ett av FNs bærekraftsmål. 

Tilbudet er aktuelt for en bred målgruppe, ledere og ansatte, i ulike virksomheter som ønsker å lære en velprøvd, systematisk tilnærming til utvikling av nye produkter og tjenester. Ved å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen ønsker vi å stimulere til samskaping og læring på tvers av bransjer og virksomheter.

Tilbudet er under utvikling, og det tas forbehold om mindre justeringer.

Hva lærer du?

Kurset gir deg en praktisk og grundig innføring i design thinking, og en verktøykasse bestående av praktisk erfaring og brukernære metoder som kan gjenbrukes i andre prosjekt.

Etter gjennomført kurs skal du:

  • ha grunnleggende forståelse av teorien bak design thinking
  • ha praktisk erfaring med verktøy, metoder og tankesett for gjennomføring av et design thinking-prosjekt
  • kunne reflektere over egen rolle og kompetanse i en kreativ prosess
  • kunne identifisere muligheter og barrierer for å kunne lede kreative prosjekter i egen organisasjon

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak

Tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.
Kurset tilbys på deltid, med fem fysiske heldagssamlinger fordelt over to semester, inkludert case, gruppediskusjoner og oppgavearbeid. Samlingene er praktisk rettet, med fokus på praktisk individuelt arbeid med selvvalgt tema, gjerne knyttet til utfordringer i egen organisasjon.  Arbeid med konkrete oppgaver mellom samlingene. Oppgavene kan integreres i en normal arbeidshverdag om du velger å jobbe med en intern utfordring i egen organisasjon. Oppgavene kan også utføres på ettermiddager eller i helger dersom dette er mer hensiktsmessig for din arbeidsplan. 

Tidspunkt for samlingene våren 2022 kommer.

Eksamen i kurset er todelt og består av innlevering av individuelle oppgaver mellom samlingene + muntlig presentasjon av egen prosess. Begge deleksamener vurderes med bokstavkarakterer og utgjør hhv. 60 og 40 % av endelig karakter i kurset.

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge koronasituasjonen pågår.

Kurset er faglig forankret ved Institutt for strategi og ledelse ved UiA.
Fagansvarlig og hovedforeleser i kurset er Theodor Henriksen, Leder av UiA CoLAB ved Senter for entreprenørskap og sosial innovasjon, og seniorrådgiver ved Forskningsadministrativ avdeling, UiA. I tillegg vil Even Fjellestad undervise og veilede på deler av samlingene.

Videre studier

Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i kurspakken Ledelse og styring - en fleksibel mellomlederutdanning for deg som ønsker personlig og faglig utvikling. Kurspakken passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig bachelor- eller mastergrad.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2021


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

tahenrikse
Fagansvarlig

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Andre studier du kanskje vil like