Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2025
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å skape verdi gjennom systematisk innovasjon?

Design thinking er en praktisk metode for innovasjon og utvikling som søker å kombinere tekniske-/organisatoriske muligheter med hva som er økonomisk lønnsomt og hva brukerne eller kundene har behov for.  Kurstilbudet gir en grunnleggende og praktisk innføring i design thinking som arbeidsmåte. Tilbudet inneholder alle elementene i design thinking, fra hvordan skaffe innsikt i en målgruppe, hvordan utarbeide arbeidshypoteser, generere idèer, skape prototyper samt teste ut forslag og løsninger underveis.

Gjennom kurset vil du jobbe med et selvvalgt tema, og står fritt til å jobbe med utfordringer internt i egen organisasjon, eller ta tak i en utfordring lokalt eller på samfunnsnivå. Arbeidet vil ta utgangspunkt i det/de bærekraftsmål som er mest relevant for den utfordringen den enkelte student jobber med. 

Tilbudet er aktuelt for en bred målgruppe, ledere og ansatte, i ulike virksomheter som ønsker å lære en velprøvd, systematisk tilnærming til utvikling av nye produkter og tjenester. Ved å bringe studenter med ulik bakgrunn og arbeidserfaring sammen ønsker vi å stimulere til samskaping og læring på tvers av bransjer og virksomheter.

Hva lærer du?

Kurset gir deg en praktisk og grundig innføring i design thinking, og en verktøykasse bestående av praktisk erfaring og brukernære metoder som kan gjenbrukes i andre prosjekt.

Etter gjennomført kurs skal du:

  • ha grunnleggende forståelse av teorien bak design thinking
  • ha praktisk erfaring med verktøy, metoder og tankesett for gjennomføring av et design thinking-prosjekt
  • kunne reflektere over egen rolle og kompetanse i en kreativ prosess
  • kunne identifisere muligheter og barrierer for å kunne lede kreative prosjekter i egen organisasjon
  • forstå hvordan design thinking kan være et nyttig verktøy for sammensatte og komplekse utfordringer for å nå FNs bærekraftsmål

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak

Tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Kurset tilbys på deltid, med fem dagsamlinger fordelt over semesteret. Samlingene er praktisk rettet, med fokus på praktisk individuelt arbeid, case, gruppediskusjoner og oppgavearbeid med selvvalgt tema (gjerne knyttet til utfordringer i egen organisasjon).  Arbeid med konkrete oppgaver mellom samlingene. Oppgavene kan integreres i en normal arbeidshverdag om du velger å jobbe med en intern utfordring i egen organisasjon. Oppgavene kan også utføres på ettermiddager eller i helger dersom dette er mer hensiktsmessig for din arbeidsplan. 

Eksamen i kurset er todelt:

  1. Individuell skriftlig innleveringsoppgave
  2. Muntlig presentasjon (individuell eller gruppe inntil 3 studenter).

Begge deleksamener vurderes med bokstavkarakterer, og utgjør henholdsvis 60 % (del 1) og 40 % (del 2) av endelig karakter i kurset.
For å få tilgang til eksamen kreves deltakelser på 80% av samlingene.

Kurset er faglig forankret ved Institutt for strategi og ledelse ved UiA. Forelesere i kurset er Even Fjellestad, rådgiver ved UiAs samskapingsverksted CoLAB, og Theodor Henriksen, selvstendig næringsdrivende og senior tjenestedesigner ved Sparebanken Sør. Begge har bred erfaring fra undervisning og samskaping, bla. gjennom UiA  CoLAB hvor forskere og studenter møter aktører fra frivillig, offentlig og privat sektor for å løse sammensatte problemstillinger, gjerne ved hjelp av kreative prosesser som design thinking.

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1 oktober – 1 desember 2024


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Tilbakemelding fra student

 

Relaterte saker