Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested

Økt konkurransekraft krever ikke bare ressurser i egen virksomhet, men evne til å finne, utvikle og samarbeide med strategiske partnere i ulike og nye verdikjeder, der digitale samarbeidsformer og bærekraftige forretningsmodeller får økt betydning.  

Kurset fokuserer på design og ledelse av virksomhetens eksterne nettverk og verdikjeder, der formålet er å gi deg et kompetansegrunnlag til å forstå, utvikle og implementere metoder for bærekraftig ledelse av virksomhetens verdikjeder og leverandørnettverk.

Kurset retter seg mot ledere fremtidige ledere i næringslivet og består av tre moduler:

  • Ledelse og styring av verdikjeder
  • Innovasjon i verdikjeder
  • Utvikling av bærekraftige verdikjeder

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du kunne:

  • analysere og utarbeide grunnlag for beslutning, valg og forbedringer knyttet til virksomheters verdikjedestyring
  • utvikle og implementere strategier for porteføljestyring av produkter og samarbeid med leverandører
  • designe verdikjeder ved økt tjenestefisering og nye forretningsmodeller
  • analysere årsaker til sårbarhet i bedriftens verdikjeder og vurdere tiltak for økt robusthet
  • vurdere tiltak for økt bærekraft i design av verdikjeder

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Gruppebaserte oppgaver mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk
Litteratur: norsk og engelsk

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs. Ta kontakt for pristilbud.

Gjennomføring på deltid
Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager over et semester. Oppdragsgiver kan eventuelt avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene. Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Fagansvarlig/foreleser: Førsteamanuensis Magnus Hellstöm, Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

Videre studier
Kurset kan innpasses som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like