0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2023
Studiested
Kristiansand

Økt konkurransekraft krever ikke bare ressurser i egen virksomhet, men evne til å finne, utvikle og samarbeide med strategiske partnere i ulike og nye verdikjeder, der digitale samarbeidsformer og bærekraftige forretningsmodeller får økt betydning.  

Kurset fokuserer på design og ledelse av virksomhetens eksterne nettverk og verdikjeder, der formålet er å gi deg et kompetansegrunnlag til å forstå, utvikle og implementere metoder for bærekraftig ledelse av virksomhetens verdikjeder og leverandørnettverk.

Kurset retter seg mot ledere fremtidige ledere i næringslivet og består av tre moduler:

  • Ledelse og styring av verdikjeder
  • Innovasjon i verdikjeder
  • Utvikling av bærekraftige verdikjeder

Hva lærer du?

Etter fullført kurs skal du kunne:

  • analysere og utarbeide grunnlag for beslutning, valg og forbedringer knyttet til virksomheters verdikjedestyring
  • utvikle og implementere strategier for porteføljestyring av produkter og samarbeid med leverandører
  • designe verdikjeder ved økt tjenestefisering og nye forretningsmodeller
  • analysere årsaker til sårbarhet i bedriftens verdikjeder og vurdere tiltak for økt robusthet
  • vurdere tiltak for økt bærekraft i design av verdikjeder

Oppbygning

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppearbeid. Nettstøttet undervisning (Canvas).

Gruppebaserte oppgaver mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk
Litteratur: norsk og engelsk

 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene 

1. samling: 2 dager i februar
2. samling: 2 dager i mars
3. samling: 2 dager i april

Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen i mai. Bokstavkarakterer.

Fagansvarlig/foreleser: Førsteamanuensis Magnus Hellstöm, Institutt for arbeidsliv og innovasjon.

Gjesteforelesere: Eirill Bø (BI) og Tor Helge Aas (UiA)

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like