0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Kristiansand

Design og ledelse av globale verdikjeder retter seg mot bedriftsledere, mellomledere og prosjektledere i ulike sektorer i næringslivet. 

Kurset er rettet mot operativt bedriftsnivå og viktige utviklingstrekk i næringslivet, særlig knyttet til framvekst av mer nettverksbasert økonomi, med økt fokus på digitale produksjonsformer og tjenester.

Teknologiutvikling og globalisering gjør virksomheter og verdikjeder mer sårbare og avhengige enn noen gang. Økt konkurransekraft krever ikke bare ressurser i egen virksomhet, men evne til å finne, utvikle og samarbeide med strategiske partnere i ulike og nye verdikjeder.  Dette emnet retter fokus mot design og ledelse av globale verdikjeder, der formålet er å gi deg et kompetansegrunnlag for å forstå, utvikle og implementere metoder for bærekraftig styring av virksomhetens verdikjeder og leverandørnettverk.

Kurset er inndelt i tre moduler:

1: Ledelse og styring av verdikjeder

 • Prinsipper for ledelse og styring av verdikjeder
 • Design av prosesser for valg av samarbeidspartnere
 • Utvikling og styring av leverandørsamarbeid
 • Utvikling av leverandørstrategier og porteføljestyring

2: Innovasjon og design av nye forretningsmodeller i verdikjeder 

 • Innovasjon og samskaping med leverandører
 • Modularisering, integrasjon og digitalisering av produksjon i industrielle verdikjeder
 • Tjenestefisering (servitization) og tjenesteorienterte forretningsmodeller
 • Sammenheng mellom ytelsesbaserte kontrakter, digitalisering og tjenestefisering

3: Utvikling av bærekraftige verdikjeder

 • Risko og usikkerhetsstyring i globale verdikjeder
 • Håndtering av kompleksitet
 • Prinsipper for økt konkurransekraft og robuste verdikjeder
 • Utvikling av sirkulære verdikjeder og bærekraftig forsyningsledelse

Hva lærer du?

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du kunne:

 • Analysere og utarbeide grunnlag for beslutning, valg og forbedringer knyttet til virksomheters verdikjedestyring
 • Designe strategier for porteføljestyring av produkter og leverandører
 • Analysere og vurdere ulike modeller for leverandørsamarbeid
 • Beskrive ulike typer av tjenesteorienterte forretningsmodeller og vurdere hvilke endringer som kreves for å lykkes med tjenestefisering
 • Designe rammer for ytelsesbaserte kontrakter
 • Analysere kompleksitet og risiko i verdikjeder og vurdere tiltak for økt robusthet
 • Designe og vurdere verdikjeder fra et bærekraftsperspektiv

Oppbygging

Oppbygging

Tre samlinger a to dager, med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid.  Nettstøttet undervisning (Canvas). Innlevering av to essay mellom samlingene.

Undervisningsspråk: norsk og engelsk.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk  

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. 

Tidspunkt for samlingene høsten 2020

1. samling: 2 dager i september 
2. samling: 2 dager i oktober 
3. samling: 2 dager i november 

Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen.

Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er førsteamanuensis og instituttleder Gøril Hannås ved institutt for arbeidsliv og innovasjon.

I tillegg vil førsteamanuensis Magnus Hellström og førsteamanuensis Tor Helge Aas forelese på deler av kurset.

Videre studier

Kurset kan innpasses som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

Vår 2020

Pris

kr 19.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

hildev

Administrativ kontaktperson

Send studiet på mail