DATABASER (DAT 202-G) - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2017
Studiested
Grimstad

Fortløpende opptak til 9. januar

Fortløpende opptak til 9. januar

Undervisningen blir spesielt tilrettelagt for personer som er under omstilling slik at det blir mulig å ta emnet uten å miste dagpenger fra NAV. DAT202 Databaser inngår ordinært i ingeniørutdanningen i data og bachelorprogrammet i multimedieteknologi og -design. Deler av opplegget vil gå på dagtid sammen med disse studentene, mens resten vil foregå på kveldstid spesielt tilrettelagt for personer under omstilling, så det ikkje er i strid med Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet §4-3 andre ledd, bokstav a.

Målgruppe

Kurset passer for ingeniører som ønsker en grundig innføring i databaser, eller som ønsker å friske opp sin kunnskap om databaser, metoder og verktøy.

Hva lærer du?

Det undervises i grunnleggende databaseteori, relasjonsdatabaser, NoSQL databaser, DBMS, SQL, MySQL, historikk, datalagring, transaksjoner, berging, modellering og UML.

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten ha bred kunnskap om grunnleggende databaseteori med spesiell vekt på forståelse av relasjonsdatabaser. De skal ha bred kunnskap om og mestre databasespørrespråket Stuctured Query Language(SQL) og kunne anvende et databaseverktøy(DBMS). Videre skal de kunne planlegge, utvikle, modellere og opprette en relasjonsdatabase.

Oppbygging

Kurset går over 10 dager på dagtid i tillegg til 12 dager på kveldstid.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper

God, grunnleggende forståelse i databehandling

Fortløpende opptak så lenge det er plass fram til 9. januar. «Førstemann til mølla» blant kvalifiserte søkere.

Praktisk info

Undervisningen starter 12. januar

Inngår i studieprogram:

  • Multimedieteknologi og -design, bachelorprogram
  • Ingeniørfag - Data, bachelorprogram

 

Det er ikke deltakeravgift på kurset, men deltakerne må betale ordinær semesteravgift. I tillegg kommer utgifter til pensum.

Fakta

Søknadsfrist

9. januar

Antall plasser

15

Send studiet på mail