Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2022
Studiested
Nettbasert/Kristiansand

Emnet bygger på konsepter og metoder fra flere ulike felt, inkludert bedriftsøkonomi, ledelse, økonomi, sosiologi, informatikk og filosofi. I løpet av emnet vil studentene bruke kraftige Business Intelligence (BI) -verktøy (eks. Tableau software environment) og verktøy for AutoML (eks. DataRobot). Studenter vil bli oppfordret til å koble oppgaver med faktiske case fra deres arbeid, for eksempel et datasett eller aktuell problemstilling. Studentene vil lære å identifisere de riktige problemstillingene som må løses, samtidig som man fremmer kreative løsninger gjennom bruk av eksisterende datasett basert på dagligdagse problemstillinger.

Emnet vil gi studentene et systematisk grunnlag for å adressere endring i den digitale organisasjonen, kunne bygge bro mellom digital transformasjon med digital bærekraft som sammen skaper en verdi som igjen har innvirkning på samfunnet. Emnet vil ta for seg big data analyse-økosystemet og strategier for digital transformasjon som fører til endringer i organisasjoner og i samfunnet.

Dette tilbudet er en del av kompetansehevingspakken Modulbasert lederutdanning i digital transformasjon. Du kan velge om du tar ett eller flere kurs. 

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • definere data science og dens grunnleggende prinsipper for å kunne gi et overordnet overblikk over konsepter og prinsipper, og hvordan disse kan anvendes
  • drøfte hvorfor og hvordan digitalisering og tilgang til data endrer næringslivet og samfunnet, samtidig som big data-analyser bidrar til verdiskaping
  • ha inngående kunnskap om hvordan data kan visualiseres og kommuniseres ved bruk av de nyeste analyseplattformer
  • iverksette maskinlæringsalgoritmer (AutoML) for problemløsning på egen arbeidsplass
  • designe virkelighetsbaserte casestudier for å kunne vise inngående kunnskap om grunnleggende data science konsepter
  • evaluere og vurdere problemstillinger og foreslå og utvikle datadrevne forretningsmodeller, strategier og løsninger
  • skape en felles forståelse som kan føre til mer effektiv kommunikasjon mellom ledelse, utviklere/teknisk og data science teams

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 nettbaserte samlinger á 2 dager med forelesninger og fellesarbeider.

I forelesningene vil det bli lagt vekt på dialog mellom kursdeltakerne. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene gjennom presentasjoner av artikler og eksempler fra praksis. En viktig del av emnet er arbeid med obligatoriske prosjektoppgaver, der studenter samarbeider. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis.

Løpende opptak

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Praktisk informasjon

Studiet er finansiert av Kompetanse Norge, men du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden, utgifter til pensumlitteratur og eventuelt reise og kost.

Undervisningsdatoer
Datoer for samlinger er: 

  • 19. - 21. september, kl. 09:00 - 16:00
  • 3. - 4. oktober, kl. 09:00 - 16:00
  • 7., 9. og 14. november, kl. 14:00 - 18:00

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2022


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no