Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Nettbasert/Kristiansand

Data Science som strategisk verktøy bygger på konsepter og metoder fra flere ulike fagområder. Emnet vil gi deg kjennskap til et utvalg verktøy, og lære deg å bruke disse inn i arbeidet med case- eller data fra eget arbeid. Du vil lære å identifisere de riktige problemstillingene og stille de riktige spørsmålene, og få trening i å fremme kreative løsninger.  

Emnet vil gi et systematisk grunnlag for å adressere endring i den digitale verden, og ta for seg big-data analyse og strategier for digital fornyelse som fører til endringer i organisasjoner og i samfunnet.

Hva lærer du?

 Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • definere data science og dets grunnleggende prinsipper for å kunne gi et overblikk over konsepter og prinsipper, og hvordan disse kan anvendes
  • drøfte hvorfor og hvordan digitalisering og tilgang til data endrer næringslivet og samfunnet, samtidig som big data-analyser bidrar til verdiskaping
  • ha inngående kunnskap om hvordan data kan visualiseres og kommuniseres ved bruk av de nyeste analyseplattformer
  • iverksette maskinlæringsalgoritmer (AutoML) for problemløsning på egen arbeidsplass
  • designe virkelighetsbaserte casestudier for å kunne vise inngående kunnskap om grunnleggende data science-konsepter
  • evaluere og vurdere problemstillinger og foreslå og utvikle datadrevne forretningsmodeller, strategier og løsninger
  • skape en felles forståelse som kan føre til mer effektiv kommunikasjon mellom ledelse, utviklere/teknisk og data science-teams

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som digitale samlinger med forelesninger, gruppeoppgaver og fellesarbeid.

I forelesningene vil det bli lagt vekt på dialog mellom studentene. Det legges opp til aktiv deltakelse fra studentene gjennom presentasjoner av artikler og eksempler fra praksis. En viktig del av emnet er arbeid med obligatoriske prosjektoppgaver, der studenter samarbeider. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Relevant yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart høsten 2025.

Studieavgift er for tiden på kr 16.000. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningsspråket er engelsk.

Videre studier

Emnet inngår som en obligatorisk del av den erfaringsbaserte masteren i digitalisering (90 studiepoeng) ved UiA, eller det kan tas som enkeltemne.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2025


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no