0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
November
Studiepoeng
Nei
Omfang
Deltid
Start
Høst 2020
Studiested
Tilbudet er fullt

Dette nettbaserte tilbudet er primært rettet mot permitterte og arbeidssøkende og er finansiert av ekstraordinære kompetansemidler. Du betaler derfor ingen studieavgift for denne etterutdanningen. 

Høsten 2020 tilbys en etterutdanning i data science som strategisk verktøy. Kurset er et online-tilbud som er praktisk rettet for de som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Det vil si at studie kombinerer teori og praksis slik at du kan anvende kunnskapen direkte inn i jobben.

Kurset Data science som strategisk verktøy vil gi deg en innsikt i hvordan forstå og anvende big data science i praksis. Du vil få en bredere forståelse av grunnleggende prinsipper og konsepter i data science og hvordan vår tilgang til data kan skape endringer i våre næringer, organisasjoner og samfunn og kan bidra til verdiskaping. Kurset vil også være praktisk orientert ved at det vil arbeides aktivt gjennom kurset med bruken av ulike verktøy (som f.eks. Tableau software environment, DataRobot for AutoML), statistiske konsepter og dataanalyseringsmetoder. Samt hvordan man kan visualisere og kommunisere data ved bruk av ulike verktøy og metoder.

Fokuset vil være å identifisere de riktige problemstillingene som må løses samtidig som man fremmer kreative løsninger gjennom bruk av eksisterende datasett basert på problemstillinger man vil møte på i arbeidslivet. Målet med de ulike delene i kurset er å bidra til å skape en felles forståelse for big data science som kan føre til mer effektiv kommunikasjon mellom ulike deler av en organisasjon (ledelse, utviklere/teknisk, data science teams).

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som dagssamlinger med nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film og webinarer. Nettstøttet undervisning i Canvas.

Praktisk informasjon

Undervisningsdatoer
2. november
3. november
5. november

Nærmere informasjon om oppstart kommer på e-post til deltakerne. 

Det anbefales gode engelskkunnskaper, da deler av kurset vil bli undervist på engelsk.

Studiet er finansiert av DIKU.

Fakta

Søknadsperiode

Tilbudet er fulltegnet.


Dato for oppstart: 2. november (se mer under praktisk informasjon)

Antall plasser

50

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap