Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Emnet bygger på konsepter og tilnærminger fra organisasjonsteori og ledelse, samt fra økonomi og datasikkerhet. Det kombinerer digital transformasjon og datasikkerhet, og ruster studentene med grunnleggende kunnskap om hvordan sikre digitale organisasjoner.

Gjennom emnet vil studentene få muligheten til å utvikle deres kunnskaper og ferdigheter ved å bruke praksisrelaterte eksempler.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • forstå effekten av og implikasjonene ved digital transformasjon for organisatorisk datasikkerhet og personvern
  • definere nøkkelkonsepter relatert til datasikkerhet, inkludert trusler, svakheter og utbytte, og kunne differensiere mellom ledelses- og teknologiske tiltak for datasikkerhet
  • kjenne til hovedrammeverk og standarder for ledelse av datasikkerhet i organisasjoner, og vite hvorfor og hvordan disse skal innføres i organisatorisk kontekst.
  • utvikle ledelsesprogram for datasikkerhet gjennom case-studier og beskrive fordelene disse kan bidra til for organisatorisk datasikkerhet
  • forstå betydningen av datasikkerhetskultur og lære hvordan organisatorisk adferd kan endres og utvikles gjennom sikkerhetsbevissthet og treningstilnærminger (SETA)

Oppbygning

Emnet gis som nettbaserte seminarer bestående av forelesninger, øvelser og gruppearbeid. Kasusstudier vil bli brukt i forbindelse med gruppearbeid. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene.

Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Relevant yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Praktisk informasjon

Studiet er nettbasert og starter i november 2023 og varer til februar 2024. Nærmere informasjon om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart. 

Pris
Emnet har ingen studieavgift, studieplasser er finansiert med støtte fra HK-dir. Utgifter knyttet til semesteravgift (kr.750,-) og pensum må påregnes.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller inngå som obligatorisk del av det nettbaserte studieprogrammet Master i digitalisering (nettside kommer).

Fakta

Søknadsperiode

*FULLT*

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no