Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Kristiansand

Har du reflektert over følgende spørsmål: Er cannabis så farlig da? Nyere forskning viser at cannabis påvirker brukeren og omgivelsene i mye større grad enn tidligere antatt.

VIdereutdanningen retter seg mot ansatte i helsesektoren, politi, helsesøstre, NAV-ansatte, rådgivere i skolen, lærere og andre som i sitt arbeid møter personer som bruker cannabis.  

Hva lærer du?

Du vil få

 • kunnskap om hvordan cannabismisbruk påvirker hjernen
 • kunnskap om somatiske, psykiske, sosiale og samfunnsmessige konsekvenser av cannabismisbruk
 • kunnskap om diagnostisering av skadevirkninger
 • kunnskap om forebygging av tilbakefall
 • kunnskap om behandlingsmetoder og teknikker
 • kunnskap om motivasjon og motiverende samtale

Når du har gjennomført videreutdanningen skal du ha kunnskap om:

 • hvordan cannabis påvirker menneskets kognitive funksjoner
 • psykiatriske og nevropsykiatriske symptomer hos unge cannabismisbrukere
 • behandlingsmetoder i forhold til cannabismisbruk
 • ulike behandlingsmodeller og hvordan utarbeide en behandlingsplan

I tillegg skal du har utviklet ferdigheter i

 • å møte den unge cannabismisbruker
 • å anvende kunnskap i behandling av cannabismisbrukere
 • å reflektere over samspillet mellom individets psykiske helse og cannabismisbrukets effekt på den. 

Oppbygning

Det vil være totalt 4 undervisningsdager på UiA, campus Kristiansand i løpet av høsten 2022. Det blir en samling rundt månedsskiftet august/september og en samling (2 dager) i slutten av oktober.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer, barnehagelærer), politiarbeid, sosiologi eller psykologi. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter særskilt vurdering bli tatt opp som student.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

Pris

Kr 9.500,-. Semesteravgift pt kr 725 og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsdatoer

Datoer kommer

Eksamen

Studentene deler seg inn i grupper på 2-3 personer på første samling. Denne gruppen skal arbeide sammen om en prosjektoppgave gjennom hele semesteret, og som leveres inn som eksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven omhandler selvvalgt caseanalyse av et behandlings/ samhandling/praksisforløp.

Les mer om eksamen ved UiA.

Dette sier studentene

Ellinor Hessen-Hansen
Miljøterapeut i Utekontakten, Hamar kommune

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni 2023


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

40

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like