Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2024
Studiested
Kristiansand

Har du reflektert over følgende spørsmål: Er cannabis så farlig da? Nyere forskning viser at cannabis påvirker brukeren og omgivelsene i større grad enn mange tror.

Videreutdanningen retter seg mot ansatte i helsesektoren, politi, helsesøstre, NAV-ansatte, rådgivere i skolen, lærere og andre som i sitt arbeid møter mennesker som bruker cannabis.  

Hva lærer du?

Innhold
Studiet vil gi kunnskap om cannabis og ulike konsekvenser av cannabisbruk, med særlig vekt på kognitive funksjoner og ungdom.

Videre vil undervisningen ha fokus på hvordan man kan anvende kunnskap om cannabis for å tilrettelegge for forebyggings- og behandlingstiltak.

Læringsutbytte

  • Ha kunnskap om utbredelsen av cannabisbruk (epidemiologi)
  • Ha kunnskap om psykiske, fysiske og sosiale konsekvenser av cannabisbruk
  • Ha inngående kunnskap om hvordan cannabis påvirker kognitive funksjoner
  • Ha kjennskap til lovmessige og samfunnsmessige konsekvenser av cannabisbruk
  • Ha kunnskap om ulike arbeidsformer innen behandling av cannabisbrukslidelse
  • Kunne anvende kunnskap om cannabis i samtale med ungdom
  • Kunne anvende kunnskap om cannabis for å tilrettelegge forebyggings- og/eller behandlingstiltak
  • Kunne reflektere systematisk, kritisk og etisk i forhold til utvikling av egen praksis

Oppbygning

Det vil være totalt 4 undervisningsdager på UiA, campus Kristiansand i løpet av høsten 2024. Det blir en samling rundt månedsskiftet august/september og en samling (2 dager) i slutten av oktober. Det vil være mulighet for streaming, men vi anbefaler fysisk oppmøte for å få best utbytte av studiet.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, pedagogikk (allmennlærer, førskolelærer, barnehagelærer), politiarbeid, sosiologi eller psykologi. Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som student. Det kreves to års arbeidserfaring enten før eller etter fullført utdanning.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Pris: kr 12 000,- 

Semesteravgift (pt kr 710/750 pr semester) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisningsdatoer

  • 26. og 27. august
  • 17. og 18. oktober

Det vil være mulighet for streaming, men vi anbefaler fysisk oppmøte for å få best utbytte av studiet.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltatt på obligatorisk undervisning (minimum 75% tilstedeværelse) og deltatt i gruppearbeid/veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Gruppene leverer logg fra samarbeidet. 

Eksamen

Studentene deler seg inn i grupper på 2-3 personer på første samling. Denne gruppen skal arbeide sammen om en prosjektoppgave gjennom hele semesteret, og som leveres inn som eksamen ved slutten av semesteret. Oppgaven omhandler selvvalgt caseanalyse av et behandlings/ samhandling/praksisforløp.

Eksamensdato: innlevering 2. desember.

Les mer om eksamen ved UiA.

Dette sier studentene

Ellinor Hessen-Hansen
Miljøterapeut i Utekontakten, Hamar kommune

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1. juni


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

40

Pris

kr 12.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like