0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Etter avtale

Boligsosialt arbeid - Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen retter seg mot ansatte og brukerorganisasjoner innen velferdsfeltet.

På kurset skal du arbeide med eget utviklingsprosjekt alene eller i gruppe, og du velger selv tema/utviklingsprosjekt fra egen praksis ved din arbeidsplass.
Utviklingsarbeidet rettes mot boligsosiale utfordringer, med vekt på boligens og hjemmets betydning for enkeltmennesket.  Hvert prosjekt gis individuell veiledning fra fagansvarlig parallelt med fellessamlingene.
Beboermedvirkning står sentralt i kurset både når det gjelder utviklingsarbeidet og innholdet i undervisningen.

Kurset omhandler spørsmål knyttet til tjenesteutvikling om boligsosialt arbeid, og hvordan du planlegger og etablerer ulike typer utviklingsarbeid med ulike formål.
Sentrale tema er fagutvikling, praktikerforskning og aksjonsforskning, og hvordan du innhenter erfaringer med utgangspunkt i praksis på en systematisk måte. Videre fokuseres det på læring i organisasjoner og hvordan ny kunnskap kan integreres og få betydning for din praksis. Det er en fordel om flere fra samme arbeidsplass deltar samtidig.

Kurset er finansiert av Husbanken og tilbys i samarbeid med Praxis-Sør.
En oversikt over eksempler/tidligere gjennomførte utviklingsprosjekt i boligsosialt arbeid finner du på nettsiden Praxis-Boligsosialt arbeid her

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs vil du

  • kunne initiere og drive utviklingsarbeid på eget arbeidssted
  • ha kunnskap om ulike metodiske tilnærminger og ulike kunnskapsformer
  • kunne systematisere og formidle erfaringskunnskap basert på praktikerforskning
  • ha kunnskap om læring i organisasjoner
  • ha utdypende kjennskap til utvikling av ett bestemt tematisk område på arbeidsplassen

Oppbygning

Kurset gjennomføres med fire samlinger a to dager parallelt med studentenes utviklingsarbeid.
Samlingene legges over to semester i Kristiansand, og gjennomføres med undervisning på boligsosiale tema, prosjektarbeid, metode og samarbeidsforskning med brukere.
Hvert utviklingsprosjekt gis individuell veiledning på og parallelt med fellessamlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Alle som arbeider med boligsosiale utfordringer kan søke om å delta på kurset.
Du kan gjennomføre kurset uten formell eksamen (deltaker), eller du kan søke opptak til UiA med tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng (student).

Søkere som ønsker tilgang til  eksamen og studiepoeng må dokumentere bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Ved stor søknad vil studenter med opptak/tilgang til eksamen bli prioritert.

Anbefalte forkunnskaper

Metodekunnskap på bachelornivå

Praktisk info

Kurset tilbys som oppdragskurs til bedrifter/virksomheter og samarbeidspartnere.

Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

I tillegg til avtalt kurspris må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med 4 samlinger a to dager over to semester.

I tillegg tilbys en samling/skriveuke på Metochi studiesenter i Hellas.

Utviklingsprosjekt

På kurset skal deltakerne arbeide med eget utviklingsprosjekt, og de velger selv tema fra egen praksis.
For at utviklingsarbeidet skal ha størst mulig nytte for din arbeidsplass oppfordrer vi deltakerne til å velge tema ut i fra allerede igangsatte prosjekt, eller tema som arbeidsplassen ønsker mer kunnskap om. Det er en fordel om flere fra samme arbeidsplass deltar samtidig. Hvert prosjekt gis individuell veiledning fra fagansvarlig parallelt med fellessamlingene.

En oversikt over tidligere gjennomførte utviklingsprosjekt i boligsosialt arbeid finner du på nettsiden Praxis-Boligsosialt arbeid her

Ved  opptak/påmelding til kurset skal deltakerne legge ved en kort presentasjon (ca. ½ side) av prosjektet de vil arbeide med.
MERK: Dersom du ønsker å drøfte aktuelt utviklingsprosjekt før påmelding – ta kontakt med faglig koordinator Sigrid Nordstoga.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Antall plasser

Etter avtale

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no