0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Barnevernfaglig veiledning tilbys som oppdragskurs til private, statlige og kommunale virksomheter. Studiet fokuserer på veiledning av nyansatte i barnevernet. Utdanningen passer både for faglige ledere som gir veiledning og for veiledning mellom kollegaer i privat og offentlig sektor.

Videreutdanning i barnevernfaglig veiledning ble utviklet som del av en statlig satsingen fra BLD/Bufdir på å utdanne og utvikle dyktige barnevernsarbeidere gjennom systematisk veiledning av nyutdannede og nytilsatte på arbeidsplassen. Deler av utdanningen kan innpasses i FOs godkjenningsordning som veileder.

Hva lærer du?

Formålet med studiet er tosidig:

  • å kvalifisere erfarne tilsatte i barnevernet til å gi profesjonell veiledning til nyutdannede og nytilsatte kolleger.
  • å bidra til økt kvalitet på barneverntjenestens arbeid ved  å styrke nyansattes evne til å ivareta ansvars- og arbeidsoppgaver i barnevernet.

Oppbygning

Studiet utgjør 30 studiepoeng, og består av to kurs på 15 studiepoeng (deltid). 

Arbeidsformen i studiet varierer mellom forelesning, teoretisk fordypning, veiledning, utprøving av veilederferdigheter både i studiet og i ekstern virksomhet, framlegg på seminar, gruppearbeid og selvstendige studier.


Kurs 1 må være gjennomført og bestått før du kan starte på kurs 2.


Kurs 1) SV-916 Veiledningspedagogikk og egen rolle som veileder
Kurset har særlig fokus på veiledningspedagogikk og rollen som veileder.

Kurs 2) SV-917 Veiledning for nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten
Kurset har særlig fokus på profesjonell veiledning til nyutdannede og nytilsatte i barneverntjenesten.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Opptakskrav er minimum tre års høyere utdanning (bachelorgrad) som barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller annet relevant fagområde 
(jus, psykologi, spesialpedagogikk mv). 
I tillegg kreves minimum 3 års praksis i barnevern etter endt utdanning. I særlige tilfeller kan opptak foretas på grunnlag av realkompetanse.

Det forutsettes at studentene gir veiledning til en annen fagperson i løpet av studiet, og det anbefales derfor noe veiledererfaring (ikke krav).

Praktisk info

Pris
Kurset tilbys som oppdragskurs til private, statlige og kommunale virksomheter
Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.

I tillegg til kursprisen må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Gjennomføring på deltid
Studiet gjennomføres normalt over to semester totalt, med gjennomføring av et kurs a 15 studiepoeng pr. semester. Samlinger i Kristiansand eller Grimstad.   
Oppdragsgiver kan evnt. avtale annen gjennomføring, og velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Jobbmuligheter og videre utdanning
Videreutdanningen skal gi erfarne ansatte i barnevernet god kompetanse til å veilede nyutdannede og nytilsatte kollegaer. Deler av utdanningen kan innpasses innenfor FOs godkjenningsordning som veileder. Deler av utdanningen kan også søkes innpasset som valgemne på UiAs ordinære masterstudium i sosiologi og sosialt arbeid.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Spørsmål om innholdet i studiet?