0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Utøvelse av barnehagemyndighet er utviklet i nært samarbeid med Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og retter seg mot barnehagerådgivere i kommunene. 

Kurset omhandler kommunenes rolle som lokal barnehagemyndighet og hvordan barnehagemyndigheten kan være en lokal pådriver og sikre best mulig kvalitet i barnehagene i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Kurset har fem hovedtema:

 1. Innføring i det offentlige styringskretsløp, forholdet mellom politikk og administrasjon og hvordan barnemyndighetsutøvelse inngår som et ledd i styring og kvalitetssikring i offentlig sektor/kommune
 2. Paradokser, motsetninger og konkurrerende verdier som et kjennetegn ved offentlig sektor, og ved det å utøve barnehagemyndighet
 3. Utøvelse og metodiske valg knyttet til barnehagemyndighet, med særlig fokus på områdeovervåkning, anvendelse av kvantitative og kvalitative data, endring og implementering
 4. Det juridiske grunnlaget for barnehagemyndighet og økonomiske analyser
 5. Hvordan man kan anvende og lede nettverk og samarbeidskonstellasjoner

Kurset tilbys som oppdragskurs til kommunesektoren.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du

 • ha inngående kunnskap om styringskretsløp og barnehagemyndigheten som ledd i styring og kvalitetssikring i offentlig-/kommunal sektor
 • kunne identifisere paradokser, motsetninger og konkurrerende verdier i offentlig sektor og i utøvelse av barnehagemyndighet
 • kunne foreta hensiktsmessige metodiske valg
 • kunne anvende kvantitative og kvalitative data med sikte på styring og kvalitetsutvikling av barnehagesektoren
 • kunne gjennomføre endring og implementering i organisasjoner
 • ha kunnskap om det juridiske- og økonomiske grunnlaget for barnehagesektoren
 • kunne lede nettverk og samarbeidskonstellasjoner

Oppbygning

Tre samlinger à to dager over ett semester, med forelesninger, case og gruppediskusjoner. Nettstøttet undervisning. Arbeid med oppgaver mellom samlingene. Individuell hjemmeeksamen.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Praktisk info

Pris

Kurset tilbys som oppdragskurs til kommunesektoren. Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
I tillegg til kursprisen må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Gjennomføring på deltid

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager innenfor et semester. Oppdragsgivere kan evnt. avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene. 
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Fagansvarlig

Faglig ansvarlig og forelesere i kurset er professor Morten Øgård ved institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Gjesteforelesere fra praksisfeltet.

Videre studier

Kurset kan innpasses i studiet Master i ledelse, spesialisering barnehageledelse

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail