Gå til hovedinnhold
0
Jump to main content
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Jobber du i skolen og ønsker du mer kunnskap om turledelse i nærområdet? I denne videreutdanningen vil du blant annet lære om hvordan du planlegger og gjennomfører varierte aktiviteter i naturen. Videreutdanningen tar utgangspunkt i Fagfornyelsen i kroppsøving - uteaktiviteter og naturferdsel der det blant annet står: «Elevene skal bli kjent med nærområdet og utforske naturen gjennom varierte uteaktiviteter under vekslende årstider. Naturopplevelser og trygg og bærekraftig ferdsel er sentralt». 

Det er ingen forutsetning at du har tatt andre emner i Barn og bevegelse for å få opptak på denne videreutdanningen.

Målgruppe
Denne videreutdanningen er for deg som jobber i skole eller SFO. 

Hva lærer du?

 • ha grunnleggende kunnskap om turledelse av barn i skogmiljø
 • ha grunnleggende kunnskap om turledelse av barn i vannmiljø - kano
 • ha grunnleggende kunnskap om hvordan en bygger leirplass i turterreng - barmark
 • ha kunnskap om sikkerhet og grunnleggende førstehjelp ute
 • kjenne til rutiner ved ulykke
 • kjenne til spesifikke farer ved ulike værforhold ute
 • ha kunnskap om mat på tur, bekledning og utstyr
 • kunne planlegge og tilrettelegge for lek og aktiviteter i skogsterreng - barmark
 • kunne planlegge og tilrettelegge for aktiviteter og ferdsel i og ved vann - kano
 • kunne veilede i å finne/bygge leirplass, herunder ly og turbål
 • kunne lage mat på tur
 • ha grunnleggende teknikk i kanopadling
 • kunne lese kart
 • kunne planlegge, lede og evaluere varierte uteaktiviteter i natur for barn 
 • kunne lede barnegrupper på tur med tilrettelegging av leirsted 
 • kunne planlegge og gjennomføre tur med overnatting utendørs for barn
 • kunne vurdere sikkerhet knyttet til ferdsel i skog og ved/ på vann
 • kunne reflektere over egenverdi, nytteverdi og bærekraft knyttet til naturferdsel

Innhold

Teori:

 • Fagfornyelsen – uteaktiviteter og naturferdsel
 • Aktivitet og norsk turkultur
 • Kroppslighet, sanseopplevelser og bevegelsesglede skog/vann
 • Turledelse - kjennetegn ved å lede barn på tur
 • Sikkerhet, vær, veivalg/ kart, bekledning, pakking av sekk

Praktiske økter 

 • Tur med vekt på elementer fra teori - forberedelse, risikovurdering, turledelse og bygging av leirsted
 • Aktiviteter i skogsterreng, leker og sanseerfaringer
 • Grunnleggende teknikk og sikkerhet knyttet til kanopadling

Oppbygning

Videreutdanningen vil bli samlingsbasert med 2 samlinger à 2-3 dager. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter, med én overnatting. Aktivitetsøktene er obligatoriske.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Du må være ansatt i skole, SFO eller barnehage.

Det er ingen forutsetning at du har tatt andre emner i Barn og bevegelse for å få opptak på Barn og bevegelse - uteaktivitet og naturferdsel. 

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales at deltakerne har erfaring med eller arbeider med kroppsøving eller barn og bevegelse i annen sammenheng, for eksempel barnehage eller SFO.

Praktisk informasjon

Ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 710.

Undervisning
To samlinger à to dager. Datoer kommer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

 • Aktiv deltakelse på obligatorisk undervisning
 • Deltakelse på overnattingstur
 • Gjennomføre pålagte oppgaver på en tilfredsstillende måte

Eksamen
Skriftlig individuell hjemmeeksamen over tre dager. Vurderes med gradert karakter. 
Innleveringsfrist: dato kommer.

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale.


Dette tilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like