0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Vil du lære mer om bevegelsesglede, livsstil og livsmestring der fysisk aktivitet er omdreiningspunkt? Denne videreutdanningen har både en fysisk og en psykisk tilnærming til helse.

Målgruppe
Ansatte i skole, SFO eller barnehage. Lærere i hele grunnskolen er hovedmålgruppen. Barnehagelærere og andre som jobber med barn og bevegelse i skolen vil også være relevante søkere.

Hva lærer du?

Sentrale temaer i videreutdanningen vil være:

  • bevegelsesglede, livsstil og livsmestring
  • folkehelse
  • aktiviteter der du lærer om kroppens funksjon ved aktivitet/inaktivitet
  • aktiviteter der mestring og glede har fokus
  • fokus på å lære motgang/ medgang og å «gjøre hverandre gode»
  • fysisk og psykisk tilnærming til helse

Oppbygging

Samlingsbasert med teoretiske og praktiske økter.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Det er en forutsetning at du arbeider i skole, SFO eller barnehage. Dette må kunne dokumenteres.

Praktisk informasjon

Pris
Undervisningen er gratis for ansatte i skole, SFO og barnehage. Reise og opphold i forbindelse med samlingen dekkes av studenten
Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, samt utgifter til pensumlitteratur.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Emnet er samlingsbasert med 3- 4 undervisningsdager. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter. Undervisningen er obligatorisk.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på obligatorisk undervisning. 

Eksamen
Kommer mer informasjon

NB! Med forbehold om godkjenning i Fakultetsstyret.

Dette sier studentene

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

OBS! Det er fremdeles ledige plasser. Søknadsfristen er forlenget fra 1.desember til 10. januar.

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk

Kontaktperson administrasjon

Send studiet på mail