0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2019
Studiested
Hovden

Ønsker du å få nye ideer til vinterens turdager? I denne videreutdanningen lærer du blant annet om skiaktiviteter, turledelse og sikkerhet utendørs.

Målgruppe
Ansatte i skole, SFO eller barnehage.

Hva lærer du?

Teori:

  • Vinteraktivitet og norsk skikultur
  • Skiglede
  • Turledelse - kjennetegn ved å lede barn på tur
  • Sikkerhet - vær og føre vinter, veivalg, bekledning, smøring av ski
  • Overgangen lek til idrett i skiidrettene

Praktiske økter:

  • Skitur med vekt på elementer fra teori - forberedelse, turledelse og bygging av leirsted.
  • Skiaktiviteter på flatmark - tema: lek til idrett og tilvenning skiidrett.
  • Skiaktiviteter i bakke- tema: lek til idrett og tilvenning til skiidrett.

Oppbygging

En samling med teori og praksis på Hovden.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Det er en forutsetning at du arbeider i skole, SFO eller barnehage. Dette må kunne dokumenteres.

Det er ingen forutsetning at du har tatt tidligere Barn og bevegelse- emner for å få opptak på Barn og bevegelse 5.

Praktisk informasjon

Pris
Undervisningen er gratis for ansatte i skole, SFO og barnehage. Reise og opphold i forbindelse med samlingen dekkes av studenten.

Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, samt utgifter til pensumlitteratur.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Arbeidsformer og arbeidsomfang
Emnet er samlingsbasert med en samling a 4 dager. Samlingen vil bestå av teoretiske og praktiske økter. Undervisningen er obligatorisk.
Det blir samling på Hovden onsdag 6.3. kl. 18.00 til lørdag 9.3. kl. 15.00.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på obligatorisk undervisning. 

Eksamen
Skriftlig individuell hjemmeeksamen over tre dager. Vurderes med gradert karakter.

Dette sier studentene

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

OBS! Det er fremdeles ledige plasser. Søknadsfristen er forlenget fra 1.desember til 10. januar.

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

 

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk

Kontaktperson administrasjon

Send studiet på mail