Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Ønsker du å lære mer om overgangen fra lek til idrett?   I denne videreutdanningen er det fokus på 5. - 7. klasse (9-12 år). Vi belyser blant annet teori som både omhandler bevegelsesutviklingen, sosial utvikling og kognitiv utvikling relatert til ulike aspekter av idrettsaktiviteter.

Denne videreutdanningen er gratis for ansatte i skole, SFO og barnehage.

Hva lærer du?

Etter fullført emne vil du:

  • ha grunnleggende kunnskap om et utvalg idrettsspesifikke krav
  • ha grunnleggende kunnskap om utviklingen fra lek til idrett
  • ha kunnskap om et utvalg idretter
  • kjenne til idrettens utviklingsmodell
  • kjenne til idrettens grunnverdier
  • kunne planlegge og tilrettelegge for tilvenning til et utvalg idretter
  • kunne rettlede for idrettslig utvikling i et utvalg idretter
  • kunne lede et utvalg idrettsaktiviteter
  • kunne planlegge og gjennomføre varierte idrettsaktiviteter for barn med tema fra lek til idrett
  • kunne planlegge og gjennomføre varierte idrettsaktiviteter for barn med tema tilvenning til idrett

Oppbygning

Undervisningen er samlingsbasert med tre dager fordelt på to samlinger pluss eksamen.

Undervisningen består av både av teori og praktiske økter.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Det er ingen forutsetning at du har tatt Barn og bevegelse 1, 2 eller 3 for å få opptak på Barn og bevegelse 4.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen

Praktisk individuell eksamen. Vurderes med gradert karakter.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like