Barn og bevegelse 4 «Kroppsøving på mellomtrinnet» - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2018
Studiested
Kristiansand

NB: AVLYST VÅREN 2018.

Vi mener det er behov for mer kunnskap og kompetanse om overgangen fra lek til idrett, eller det vi også betegner som tilvenning til idrettsaktiviteter. Vi ønsker i denne videreutdanningen å ha fokus på 5.-7. klasse (9-12 år), og belyse teori som både omhandler bevegelsesutviklingen, sosial utvikling og kognitiv utvikling relatert til ulike aspekter av idrettsaktiviteter (kvalitetsutvikling, motorikk, samarbeid/ gruppetilhørighet/lagspill, kognitive forutsetninger og modning i forhold til innlæring av teknikk/taktikk osv).

Hva lærer du?

Teori: Idrettens utviklingsmodell og kjennetegn ved overgangen lek til idrett i idrettens utviklingsmodell

Praktiske økter med tema: tilrettelegging av et utvalg idretter med tema lek til idrett og tilvenning til idrett.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Det er ingen forutsetning at du har tatt Barn og bevegelse 1, 2 eller 3 for å få opptak på Barn og bevegelse 4.

Oppbygging

Undervisningen er samlingsbasert med tre dager fordelt på to samlinger pluss eksamen.

Praktisk informasjon

Pris
Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, samt utgifter til pensumlitteratur.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Kursdager

26. februar 2018
15. mars 2018
16. mars 2018

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen

Praktisk eksamen: 18. april 2018.

Fakta

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail