0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst
Studiested
Kristiansand

Ønsker du å lære mer om overgangen fra lek til idrett?   I denne videreutdanningen er det fokus på 5. - 7. klasse (9-12 år). Vi belyser blant annet teori som både omhandler bevegelsesutviklingen, sosial utvikling og kognitiv utvikling relatert til ulike aspekter av idrettsaktiviteter.

Denne videreutdanningen er gratis for ansatte i skole, SFO og barnehage.

Hva lærer du?

Etter fullført emne vil du:

  • ha grunnleggende kunnskap om et utvalg idrettsspesifikke krav
  • ha grunnleggende kunnskap om utviklingen fra lek til idrett
  • ha kunnskap om et utvalg idretter
  • kjenne til idrettens utviklingsmodell
  • kjenne til idrettens grunnverdier
  • kunne planlegge og tilrettelegge for tilvenning til et utvalg idretter
  • kunne rettlede for idrettslig utvikling i et utvalg idretter
  • kunne lede et utvalg idrettsaktiviteter
  • kunne planlegge og gjennomføre varierte idrettsaktiviteter for barn med tema fra lek til idrett
  • kunne planlegge og gjennomføre varierte idrettsaktiviteter for barn med tema tilvenning til idrett

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Det er ingen forutsetning at du har tatt Barn og bevegelse 1, 2 eller 3 for å få opptak på Barn og bevegelse 4.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Oppbygging

Undervisningen er samlingsbasert med tre dager fordelt på to samlinger pluss eksamen.

Undervisningen består av både av teori og praktiske økter.

Praktisk informasjon

Pris
Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, samt utgifter til pensumlitteratur.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Kursdager

Uke 43: 22. og 23. oktober
Uke 45: 5. og 6. november

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen

Praktisk individuell eksamen. Vurderes med gradert karakter. Dato kommer senere.

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

Den opprinnelige søknadsfristen har gått ut. Det kan imidlertid være mulighet for å få plass likevel. Ta da umiddelbart kontakt med Nina Falsen Krohn på e-post nina.f.krohn@uia.no eller Tone Lunde Brekka på e-post tone.l.brekka@uia.no.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Nyttig læring om lek og bevegelse i skolen

Hvis man er interessert i fysisk aktivitet, og har lyst å utvide idebanken sin, så anbefaler jeg Barn og bevegelse på det sterkeste! Nye venner og erfaringsdeling med andre, er også en pluss.

Karen Kvam

Kontakt- og faglærer på Høvåg skole i Lillesand

Send studiet på mail