Barn og bevegelse 3 - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Daglig fysisk aktivitet er et nytt krav i skolehverdagen. Målet er at det skal være både motorisk, kognitiv og sosial læring gjennom bevegelsesaktivitet. Dette krever både kunnskap og kompetanse om barns utvikling. Det gir behov for kompetanseheving slik at fysisk aktivitet i skolen blir målrettet og gir en helhetlig læring.

Det er mye som tyder på at mange barn i dag er mer inaktive enn tidligere. Dette har ulike konsekvenser, og mange er bekymret for helse og livsstilssykdommer. Problemet er også nært knyttet til barns evne til hensiktsmessig bevegelse eller normal motorisk utvikling. I denne videreutdanningen vil vi fokusere på konsekvenser av lite fysisk aktivitet for den motoriske utviklingen. Vi vil peke på årsaker og konsekvenser av dårlig eller forsinket motorikk, og fokus er særlig rettet mot å kunne avdekke motorisk usikre barn.

Denne videreutdanningen er for deg som jobber i skole eller barnehage og som ønsker økt kompetanse i enkel observasjon og hvordan du kan tilrettelegge for å gi barna nødvendig spesifikk motorisk stimulering.

Målgruppe

Tilbudet retter seg mot dem som arbeider med barn og bevegelse, fysisk aktivitet eller kroppsøving i barnehage, skole eller SFO. 

Hva lærer du?

Teori om motorisk utvikling og motorisk usikre barn.
Teori om motorikk og andre utviklingsområder
Teori om observasjon og testing av motorikk.
Praktiske økter med tema som gjentas fra teorien.

Teori knyttet til tema med motorikk som omdreiningspunkt:

  • Mestring, motivasjon, selvoppfatning, kognisjon og skoleprestasjoner.
  • Kvalitetsutvikling av grunnleggende bevegelser - avvik.
  • Koordinative egenskaper som grunnlag for kvalitet i bevegelsesmønsteret

 

Praktisk aktivitet med fokus på observasjon
Praktisk øving i å bruke ulike tester.
Praktisk øving i å tilrettelegge for målrettet motorisk kvalitetsutvikling

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Praktisk informasjon

Pris
Kurset er kostnadsfritt for ansatte i skole og barnehage.Den enkelte betaler kun semesteravgift og pensumlitteratur.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Oppbygging

Emnet er samlingsbasert. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter. 

Samlingene blir:
13. og 14. september 
18. oktober + en dag med studentarbeid med veiledning

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen
Skriftlig hjemmeeksamen. Gradert karakter

Fakta

Søknadsfrist

1. juni 2017

Antall plasser

15

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail