0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale 2018
Studiested
Kristiansand

Daglig fysisk aktivitet er et nytt krav i skolehverdagen. Målet er at det skal være både motorisk, kognitiv og sosial læring gjennom bevegelsesaktivitet. Dette krever både kunnskap og kompetanse om barns utvikling. Det gir behov for kompetanseheving slik at fysisk aktivitet i skolen blir målrettet og gir en helhetlig læring.

Videreutdanningen gir deg kunnskap om sammenhengen mellom bevegelseslek, motorisk funksjon og læring på andre utviklingsområder. Du får en teoretisk innføring med praktiske økter der det legges stor vekt på aktiviteter og ideer til tilrettelegging for å utvikle både motorisk, kognitiv og sosial kompetanse.

Det er ingen forutsetning at du har tatt Barn og bevegelse 1 for å få opptak på Barn og bevegelse 2.

Målgruppe

Deg som jobber i skole, SFO eller barnehage. 

Hva lærer du?

Temaer du vil lære mer om:

 • Hva påvirker barns fysiske aktivitetsnivå?
 • Hva er motorikk- definisjoner, begreper og teorier
 • Kvalitetsutvikling av gå, løpe, hoppe og kaste.
 • Koordinative egenskaper
 • Motorikk og mestring
 • Motorikk og selvoppfatning
 • Motorikk og kognisjon
 • Idrettens grunnverdier: glede, fellesskap, helse og ærlighet
 • Praktisk aktivitet med fokus på kvalitetsutvikling av motorisk funksjon
 • Praktisk aktivitet med fokus på samarbeid og læring

Hvorfor ta dette emnet?

 • Etter at du har fullført denne videreutdanningen skal du: ha grunnleggende kunnskap om hva som påvirker barn til fysisk aktivitet
 • ha grunnleggende kunnskap om hvordan grunnleggende bevegelser utvikles
 • ha grunnleggende kunnskap om koordinative egenskaper
 • ha grunnleggende kunnskap om psykiske forhold som påvirker motorisk funksjon 
 •  ha grunnleggende kunnskap om forholdet mellom motorikk og andre utviklingsområder
 • ha kunnskap om barneidrettens verdigrunnlag

 

Etter at du har fullført denne videreutdanningen skal du også:

 • kunne lede aktivitet med spesifikke kvalitetsmål for å utvikle motorisk kvalitet
 • kunne lede aktivitet med spesifikke mål for å utvikle barnas samarbeidsevne
 • kunne lede aktivitet med tverrfaglig fokus

Oppbygning

Undervisningen er samlingsbasert med tre dager fordelt på to samlinger pluss eksamen.  

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Det er ingen forutsetning at du har tatt Barn og bevegelse 1 for å få opptak på Barn og bevegelse 2.

Praktisk informasjon

Pris

Lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden, samt utgifter til pensumlitteratur.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Kursdager

22. januar 2018
23. januar 2018
24. januar 2018

Undervisningen foregår i Kristiansand. 

Eksamen 

Skriftlig hjemmeeksamen. Gradert karakter. Innlevering 27. februar.

Vilkår for å gå opp til eksamen er deltakelse på obligatorisk undervisning. 

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

3. til 6. januar

Mulighet for søking stenges når kurset er fulltegnet. Stenger senest 6. januar.

Antall plasser

20

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson

Send studiet på mail