0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Daglig fysisk aktivitet er et nytt krav i skolehverdagen. Målet er at det skal være både motorisk, kognitiv og sosial læring gjennom bevegelsesaktivitet. Dette krever både kunnskap og kompetanse om barns utvikling. Det gir behov for kompetanseheving slik at fysisk aktivitet i skolen blir målrettet og gir en helhetlig læring.

Videreutdanningen gir deg kunnskap om sammenhengen mellom bevegelseslek, motorisk funksjon og læring på andre utviklingsområder. Du får en teoretisk innføring med praktiske økter der det legges stor vekt på aktiviteter og ideer til tilrettelegging for å utvikle både motorisk, kognitiv og sosial kompetanse.

Målgruppe
Deg som arbeider med barn og bevegelse, fysisk aktivitet eller kroppsøving i barnehage, skole eller SFO. Tilbudet er åpent både for lærere, assistenter og andre som arbeider innen feltet.

Hva lærer du?

Temaer du vil lære om er:

  • Bevegelse er meningen
  • Barndom, oppvekst og bevegelse
  • Barns utvikling - en helhet
  • Motorisk utvikling – sanser, persepsjon og sanseintegrering
  • Faser i motorisk utvikling
  • Psykiske forhold som påvirker motorikk
  • Hvordan tilrettelegge for god motorisk læring
  • Tilrettelegging for bevegelsesutvikling i ulike miljø
  • Leker

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Praktisk informasjon

Pris
Ingen studieavgift, kun en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden p.t. kr 740.

Undervisning
To samlinger à to-tre dager

Vilkår for å gå opp til eksamen
Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen
Gruppearbeid med praktisk eksamen og individuell muntlig høring. Gradert karakter. Eksamen legges på slutten av siste samling.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

Start: etter avtale
Pris: etter avtale


Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

ninafk
Administrativ kontaktperson
tonelb
Administrativ kontaktperson