Barn og bevegelse 1 - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2017
Studiested
Kristiansand

Daglig fysisk aktivitet er et nytt krav i skolehverdagen. Målet er at det skal være både motorisk, kognitiv og sosial læring gjennom bevegelsesaktivitet. Dette krever både kunnskap og kompetanse om barns utvikling. Det gir behov for kompetanseheving slik at fysisk aktivitet i skolen blir målrettet og gir en helhetlig læring.

Videreutdanningen gir deg kunnskap om sammenhengen mellom bevegelseslek, motorisk funksjon og læring på andre utviklingsområder. Du får en teoretisk innføring med praktiske økter der det legges stor vekt på aktiviteter og ideer til tilrettelegging for å utvikle både motorisk, kognitiv og sosial kompetanse.

Målgruppe
Deg som arbeider med barn og bevegelse, fysisk aktivitet eller kroppsøving i barnehage, skole eller SFO. Tilbudet er åpent både for lærere, assistenter og andre som arbeider innen feltet.

Hva lærer du?

Temaer du vil lære om er:

  • Bevegelse er meningen
  • Barndom, oppvekst og bevegelse
  • Barns utvikling - en helhet
  • Motorisk utvikling – sanser, persepsjon og sanseintegrering
  • Faser i motorisk utvikling
  • Psykiske forhold som påvirker motorikk
  • Hvordan tilrettelegge for god motorisk læring
  • Tilrettelegging for bevegelsesutvikling i ulike miljø
  • Leker

Opptakskrav

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Søkere over 25 år som søker opptak til grunnutdanning der kravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, kan bli tatt opp uten dokumentasjon. Dette gjelder studietilbud som bare blir gitt som etter- og videreutdanning, ikke ordinære tilbud. Det forutsettes at du som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Praktisk informasjon

Pris
Semesteravgift og pensumlitteratur.

Kursdeltakere som trekker seg fra kurset etter at opptak er foretatt vil bli belastet med kr 1000,-.

Oppbygging
Emnet vil bli samlingsbasert med 4 samlinger. Samlingene vil bestå av teoretiske og praktiske økter. 

Samlingene blir:
11. -12. september
16. -17. oktober

Eksamen: 7. november

Vilkår for å gå opp til eksamen

Deltakelse på obligatorisk undervisning.

Eksamen
Gruppearbeid med praktisk eksamen og individuell muntlig høring. Gradert karakter.

Fakta

Søknadsfrist

1. juni

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail