Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
½ år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

Har du nok fokus på hvordan politiske bærekraftsreguleringer påvirker næringsvirksomheten? Ønsker du mer kunnskap om hvordan du kan bruke relevant ESG-informasjon til videreutvikling av virksomheten?

Fremover vil mange bransjer formes av en rekke nye reguleringer som vil påvirke virksomheters markedsutsikter i betydelig grad. Dette gjelder reguleringer knyttet til avfall, utslipp, miljømessige og sosiale forhold hos underleverandører og ikke minst i finanssektoren. Samtidig kommer det krav om mer omfattende rapportering av ikke-finansiell informasjon om virksomheters aktivitet. 

Kurset gir en oversikt over politiske og regulatoriske trender som ligger bak kravene,  og en gjennomgang av ulike tilnærminger til utarbeidelse av ikke-finansiell informasjon i en finansiell kontekst. Etterspørselen etter, og bruk av beslutningsrelevant ESG-informasjon, utgjør en viktig del av kurset.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du kunne:

  • identifisere og oppsummere hvordan internasjonale trender knyttet til bærekraft og grønn industripolitikk påvirker krav til virksomheters rapportering av ikke-finansiell informasjon (ESG)
  • gjøre rede for EUs krav til ESG-rapportering (inkludert EUs taksonomi) og konsekvenser for selskaper og finansielle produkter.
  • sammenligne og drøfte ulike standarder for ESG-rapportering og internasjonal harmonisering av ESG-rapportering 
  • forklare hvordan ESG-indikatorer kan påvirke investors verdsettelse av virksomheter

Se hele studieplanen

Oppbygning

Tilbudet gis med en kombinasjon av fysiske og digitale seminarsamlinger med mulighet for bedriftsbesøk, caceoppgaver og studentpresentasjoner. Arbeid med obligatoriske oppgaver mellom samlingene (muntlige og/eller skriftlige presentasjoner). Tilbudet avsluttes med 5 dagers hjemmeeksamen.

Undervisningsspråk: norsk

Litteratur: norsk og engelsk

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. MERK at det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.  

Tidspunkt for samlingene våren 2026:
1. samling: to dager i februar
2. samling: to dager i mars  
3. samling: to dager i april 

Eksamensform: 5 dagers hjemmeeksamen i mai. 

Faglig ansvarlig
Fagansvarlig og hovedforelesere i kurset er førstelektor Andrè Tofteland ved institutt for økonomi,  og førsteamanuensis Stina Torjesen ved Institutt for strategi og ledelse, UiA.

Tofteland har bred erfaring fra forskning og undervisning, bla. på anvendelse av teori i utviklingen av regnskapsstandarder for private virksomheter og offentlig sektor. Han har også flere års ledererfaring bla. som tidligere fakultetsdirektør på Handelshøyskolen ved UiA. Torjesen er blant annet forfatter og medforfatter av en rekke rapporter og fagbøker på bærekraft, og hun tidligere jobbet i konsulentselskapet SIGLA som ga strategisk rådgivning til store norske selskaper om feltet bærekraft. For tiden leder hun en arbeidspakke i det omfattende forskningsprosjektet BATMAN som bla. ser på sirkulærøkonomi og muligheten for fremtidig norsk batteriindustri i sirkulære verdikjeder.

I tillegg inngår professor Steen Koekebakker og gjesteforelesere fra næringslivet på utvalgte tema. 

Videre studier
Kurset kan tas som enkeltemne, eller inngå som valgemne i studiet MBA - Executive Master of Business Administration.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. 

Pris

kr 20.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no