Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Bærekraftig industri er utviklet i samarbeid med Eyde-nettverket, og retter seg mot ledere, mellomledere, linjeledere og andre ansatte i prosessindustribedrifter. 

Kurset tilbys som oppdragskurs til klynger og bedrifter, og fokuserer på sammenhengen mellom de globale utfordringene industrien står overfor og tiltak og prosesser i den enkelte bedrift/nettverk av bedrifter for å møte utfordringene.

Hovedtema i kurset er ressursmessige og klimamessige utfordringer knyttet til global oppvarming, belastning på miljø og bruk av ikke-fornybare ressurser, demografiske, kulturelle og menneskelige utfordringer, lokale bedriftsmessige tiltak, organisasjon og ledelse, læring og innovasjon m.m.

Kurset legger opp til samarbeid mellom bedrifter og utveksling av erfaringer på tvers av bedrifter, og gjennomføres som fem moduler:  

  • Hva er bærekraftig industri
  • Om å arbeide med mennesker
  • Globale utfordringer
  • Ledelsesverktøy og teknikker
  • Samspillet teknologi/mennesker

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • kunne redegjøre for begrepet bærekraft og de utfordringene prosessindustrien står overfor i lys av bærekraft-begrepet
  • ha kunnskap om situasjonsbestemt ledelse og hvordan bedrifter kan tilrettelegge for læring og medvirkning i organisasjoner
  • ha kunnskap om prinsipper og metoder innen LEAN arbeid
  • være i stand til å se sammenheng mellom de globale utfordringene prosessindustrien står overfor og tiltak og prosesser i den enkelte bedrift/nettverket av bedrifter for å møte utfordringene.

Oppbygning

Fem samlinger/moduler a to dager over ett- to semester med forelesninger, case og gruppediskusjoner/gruppearbeid.  Nettstøttet undervisning (Fronter).

Undervisningsspråk:norsk og engelsk
Litteratur:norsk og engelsk.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Praktisk info

Pris
Kurset tilbys som oppdragskurs til klynger og industribedrifter.
Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud.
I tillegg til kursprisen må deltakerne betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Gjennomføring på deltid
Kurset gjennomføres normalt med fem samlinger a to dager over to semester.  
Oppdragsgivere kan evnt. avtale annen gjennomføring, samt sted for samlingene. 
Oppdragsgiver velger selv hvem som skal delta på kurset. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Fagansvarlig
Forelesere i kurset er professor Hans Christian Garmann Johnsen, Institutt for arbeidsliv og innovasjon og førsteamanuensis Stina Torjesen, Institutt for økonomi.
I tillegg: Gjesteforelesere/innledere fra bedrifter.

Videre studier
Kurset kan innpasses som valgemne i studiet Executive Master of Business Administration (MBA)

Relaterte saker