Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Etter avtale

Hvordan påvirkes virksomhetens lønnsomhet og risiko av makroøkonomiske omgivelser og endringer?

Internasjonale hendelser og megatrender kan for mange virksomheter gi store økonomiske følger. Koronapandemien er ett eksempel.

Tilbudet har fokus på effekter av teknologiske endringer, finansielle kriser, makroøkonomiske trender og hvordan politiske endringer, renteendringer, valuta og inflasjonsforhold påvirker virksomheten. Hvordan kan effekten av endringene reduseres?  Sentrale tema er bærekraft, vekst og lønnsomhet i en turbulent verdensøkonomi.

Målgrupper for tilbudet er ledere og sentrale fagpersoner i virksomheter som er utsatt for internasjonal påvirkning.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du kunne:

  • analysere de makroøkonomiske omgivelsenes påvirkning på bedrifter lønnsomhet og konkurransesituasjon
  • utvikle konsistente og omfattende strategier for makroøkonomisk risikostyring 
  • analysere og utarbeide effektive bonus- og insentivsystemer, inkludert evaluere etiske dilemmaer
  • evaluere lønnsomhet av restrukturering som følge av makroøkonomisk usikkerhet
  • utarbeide informative rapporter som viser makroøkonomiens betydning for bedrifter lønnsomhet og konkurransesituasjon

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Nærmere informasjon i henhold til utfyllende regler for opptak til Executive master of Business Administration.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales gode kunnskaper i engelsk.  Basert på emnets samfunnsøkonomiske tema anbefales i tillegg økonomiske kunnskaper tilsvarende en bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller bachelor i samfunnsøkonomi.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset tilbys som oppdragskurs til bedrifter og virksomheter. For tilgang til kompetansegivende eksamen og studiepoeng kreves dokumentasjon iht. opptakskravene.

Kurset gjennomføres normalt med tre samlinger a to dager. Annen gjennomføring (tid/sted/form) kan avtales. Kurstilbudet kan også gis i samarbeid med Stockholm School of Economics. Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er professor i International Business and Finance, Lars Oxelheim ved Handelshøyskolen, UiA og Institutet för Näringslivsforskning, Stockholm.

Tilbudet kan tas som enkeltemne, eller innpasses som valgemne i studiet Executive Master of Business Administration.

Ta kontakt for nærmere informasjon og pristilbud. I tillegg til pristilbudet kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden (for alle deltakere som ønsker eksamen), samt utgifter til pensumlitteratur.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Faglig kontaktperson

Andre studier du kanskje vil like