0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

En sterkere vektlegging av bærekraft fra statlige reguleringer, kunder og brukere innebærer betydelig omstilling for bedrifter og organisasjoner fremover.

I dette  kurset får du en oversikt over hva bærekraft er, og en forståelse for hvordan virksomheter kan bidra med løsninger samtidig som de ivaretar eller øker sin lønnsomhet.

Kurset skal gi deg faglig innsikt i feltet bærekraft samt praktiske verktøy. Du vil som del av kurset kartlegge en bedrifts bærekraftarbeid samt foreslå en bedrifts fremtidige bærekraftstrategi. Du kan velge å analysere egen bedrift/arbeidsgiver i disse øvelsene eller du kan fordype deg i hva andre ledende virksomheter gjør. Velger du din egen organisasjon kan deltakelse på kurset bidra til en kick-start eller fornyelse av din virksomhets bærekraftsatsing.  

Kurset tilbys i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og er åpent for alle.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du:

  • kjenne til begrepet bærekraft
  • kunne anvende metoder for å kartlegge bedrifters bærekraft
  • ha kunnskap om hvordan bedrifter kan vedlikeholde eller øke sin lønnsomhet gjennom økt fokus på bærekraft 
  • ha innsikt i FNs bærekraftsmål og hvordan de kan inngå i bedrifters bærekraftsarbeid

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. I tillegg kommer kostnader til hotellopphold i forbindelse med siste samling som gjennomføres som en workshop.

Tidspunkt for samlingene
1. samling: 2 dager i september               UiA, Kristiansand
2. samling: 2 dager i oktober                    UiA, Kristiansand
3. samling: 2 dager i november                Hotell i Kristiansandsområdet

Eksamensform: Individuell hjemmeeksamen. Innlevering i desember. 

Gjennomføringen av kurstilbudet justeres etter regjeringens anbefalinger så lenge korona-situasjonen pågår.

Foreleser
Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er førsteamanuensis Stina Torjesen ved Institutt for økonomi. Torjesen er forfatter og medforfatter av en rekke rapporter og fagbøker på bærekraft, og hun jobbet tidligere i konsulentselskapet SIGLA som ga strategisk rådgivning til store norske selskaper om feltet bærekraft. For tiden leder hun en arbeidspakke i det omfattende forskningsprosjektet BATMAN som bla. ser på sirkulærøkonomi og muligheten for fremtidig norsk batteriindustri i sirkulære verdikjeder

Andre faglige ressurser fra regionen er Øyvind Ottersen (Agder Energi) og Nicolai Løvdal (Futurefrogs), samt gjesteforelesere fra pionerbedrifter på Sørlandet.

Videre studier
Kurset Bærekraft inngår i kurspakken Ledelse og styring - en fleksibel mellomlederutdanning for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som ønsker påfyll uten å ta en hel grad, eller som mangler formell utdanning.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2021


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 15.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no