Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2025
Studiested
Kristiansand

En sterkere vektlegging av bærekraft fra statlige reguleringer, kunder og brukere innebærer betydelig omstilling for bedrifter og organisasjoner fremover.

Kurset vil gi deg faglig innsikt i feltet bærekraft, samt introduksjon og erfaring med praktiske verktøy. Som deltaker kan du velge å analysere egen bedrift/arbeidsgiver i øvelser der du kartlegger virksomhetens bærekraftarbeid og foreslår en fremtidige bærekraftstrategi. På denne måten kan du bruke kurset direkte i bedriften/organisasjonens arbeid.

Kurset bygger på det ledende kompetanse- og forretningsutviklingsprogrammet for lønnsom bærekraft, Green Planet Strategy (GPS), som er designet for å gi bedrifter økt konkurransekraft gjennom bevisste bærekraftstrategier. Verktøyene i kurset er nyttige uavhengig av bedriftens modenhet, ambisjonsnivå, bransje, alder og størrelse. GPS er utviklet basert på omfattende norsk og internasjonal forskning, og utarbeidet i samarbeid mellom FutureFrogs, NHO og et utvalg ledende virksomheter i Agder.

Kurset tilbys i samarbeid med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og Klimapartnere Agder.

Hva lærer du?

Sentrale tema i kurset:

 • Hva er egentlig bærekraft - og hva er lønnsomhet/konkrransekraft?
 • Hvor moden er din bedrift/organisasjon - og hva er riktig ambisjonsnivå? 
 • Hvilke bærekraftsutfordringer bør min bedrift/organisasjon prioritere - og hvorfor?
 • Overordnede markets- og myndighetskrav som finnes (eller som vi vet kommer)
 • Kriterier for å bygge konkurransekraft med bærekraft?
 • Hvordan kan jeg bygge en strategi som kan være lønnsom?
 • Bærekraftige forretningsmodeller
 • Bærekraft og innovasjonsledelse
 • Inspirerende og gjenkjennbare eksempler fra Norge
 • Anledning til å utvikle/forankre bærekraftstrategi i egen organisasjon

Etter gjennomført kurs skal du:

 • kjenne til begrepet bærekraft
 • ha kunnskap om lønnsomme bærekraftstrategier
 • kjenne til metoder for å kartlegge bedrifters bærekraft
 • ha kjennskap til sentrale strategiverktøy for lønnsom bærekraft
 • kunne sette riktig ambisjonsnivå og fokus i egen bedrift/organisasjon
 • ha praktisk erfaring med å utvikle en konkret bærekraftstrategi

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres med tre samlinger à to dager med forelesninger, gruppeoppgaver og felles diskusjoner. Det vil bli gitt oppgaver mellom samlingene. Dette arbeidet vil til sammen utgjøre en konkret bærekraftstrategi, som også kan brukes direkte i avsluttende innleveringsoppgave (eksamen).

Tentative dager for samlingene:

 1. samling: to dager i september 
 2. samling: to dager i oktober
 3. samling: to dager i november

Eksamen i kurset gis som semesteroppgave (individuell eller gruppe inntil 3 studenter) med innlevering i desember. Som deltaker vil du utarbeide en bærekraftsstrategi basert på øvelsene gjennomført i samlingene.

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. Utover dette kommer evnt. reise-/oppholdskostnader i forbindelse med 2. samling som gjennomføres som workshop på hotell i Kr.sand.

Fagansvarlig og forelesere
Kurset er faglig forankret ved Institutt for strategi og ledelse ved Handelshøyskolen, UiA, og gjennomføres i samarbeid med FutureFrogs. Kurset vil bli gitt av Nicolai Løvdal sammen med Arild Aspelund. Det vil også være noen gjesteforelesere.  

Videre studier
Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Dette sier studentene

Fakta

Søknadsperiode

1. mars – 1. juni 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like