Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
sept.- nov.
Studiepoeng
Nei
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale

Etikk, juridiske forhold og bærekraftstema innen digitalisering

Høst 2020 tilbys en etterutdanning i etikk, juridisk forhold og bærekraftstema innen digitalisering. Kurset er et online-tilbud som er praktisk rettet for de som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Det vil si at studiet kombinerer teori og praksis slik at du kan anvende kunnskapen direkte inn i jobben.

Om kurset

Kurset Etikk, juridiske forhold og bærekraftstema innen digitalisering tar for seg hvilke ringvirkninger og implikasjoner digitalisering har i vårt samfunn og hvordan digitaliseringsprosesser kan ledes og gjennomføres på en etisk, lovmessig måte og i tråd med bærekraftsmålene.

Kurset består av tre hoveddeler:

  • Etikk

Datadrevet tjenesteutvikling medfører etiske problemstillinger for eksempel knyttet til hva slags konsekvenser bruk av data kan få når de lagres og anvendes i privat eller offentlig sektor. Den akselererende automatiseringen medfører også etiske utfordringer knyttet til for eksempel arbeidsliv, helse og demokrati. Kurset gir innblikk i etiske grunnprinsipper i en global og digital tidsalder samt normativ og anvendt etikk knyttet til digitalisering. 

  • Juridiske forhold

Digitalisering reguleres delvis gjennom nasjonale og internasjonale lover og forskrifter. Denne delen gir oversikt over sentrale lover som General Data Protection Act (GDPR) og gir grunnlag for lovmessig digitalisering.

  • Bærekraft

FN har definert 17 globale bærekraftsmål som kan kategoriseres under økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Her fokuseres det på hvordan digitalisering kan bidra til positiv utvikling knyttet til disse forholdene og hvordan digitalisering kan påvirke bærekraft i negativ forstand.

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 digitale dager med nettbasert undervisning, blant annet i form av strømming, film og webinarer. Nettstøttet undervisning i Canvas.

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Administrativ kontaktperson

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap