Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

Har du personalansvar, eller ønsker å få det? Da bør du ha kunnskap om reglene som gjelder i arbeidslivet.

Dette kurset gir deg en innføring i grunnleggende regler om arbeidsrettslige problemstillinger som kan oppstå i en virksomhet. Ansettelser, arbeidstid, fortrinnsrett, midlertidige ansettelser og arbeidsmiljø er blant temaene som gjennomgås.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du ha følgene kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

  • grunnleggende kunnskap om juridisk metode.
  • kjennskap til rettsreglene om ansettelse, lønn, arbeidstid, permisjoner og ferie
  • kjennskap til rettsreglene om stillingsvern/oppsigelse/avskjed.
  • kjennskap til reglene om diskrimineringsforbud
  • kjennskap til rettsreglene om arbeidsmiljø, arbeidstakeres representasjon i virksomheters samarbeids- og besluttende organer

Ferdigheter:

  • kunne identifisere en arbeidsrettslig problemstilling, finne relevante rettskilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene.
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger i arbeidsretten for å kunne anvende regelverket på en ansvarlig måte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse og minst to års arbeidserfaring.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur. Tilbudet gjennomføres med to samlinger á to dager.

  1. samling: to dager i mars
  2. samling: to dager i april

Eksamen: 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen i mai.

Fagansvarlig og foreleser i kurset er universitetslektor Rune Stangeland ved institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved UiA. Stangeland har en delt stilling mellom UiA og SYD advokater. Han har 20 års praksis som jurist i privat næringsliv, med bred innsikt i praktisk anvendelse av jussen. Han har også bakgrunn som HR Manager i et internasjonalt oljeserviceselskap og som journalist i finanspressen. Hans faglige interesser er i hovedsak knyttet til samspillet mellom daglig ledelse, ansatte, styret og aksjonærer, samt bedrifters og privatpersoners forhold til forvaltningen.

Videre studier

Tilbudet kan tas som enkeltkurs, eller inngå i Lederprogrammet – en modulbasert lederutdanning for deg som ønsker formell utdanning eller faglig påfyll.

Lederprogrammet passer for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet, som mangler formalkompetanse, eller som ønsker å bygge din faglige utvikling til en fremtidig grad.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober – 1. desember 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 16.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like