0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2019
Studiested
Kristiansand

Arbeidsrett retter seg mot ledere, mellomledere og fremtidige ledere i næringslivet. 

Kurset gir en innføring i grunnleggende regler knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår i en virksomhet, slik som ansettelse, arbeidstid-/overtid, fortrinnsrett, midlertidige ansettelser, diskrimineringsforbud, arbeidsmiljø, ferie, oppsigelse og avskjed.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du ha følgene kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

  • grunnleggende kunnskap om juridisk metode.
  • kjennskap til rettsreglene om ansettelse, lønn, arbeidstid, permisjoner og ferie
  • kjennskap til rettsreglene om stillingsvern/oppsigelse/avskjed.
  • kjennskap til reglene om diskrimineringsforbud
  • kjennskap til rettsreglene om arbeidsmiljø, arbeidstakeres representasjon i virksomheters samarbeids- og besluttende organer

Ferdigheter:

  • kunne identifisere en arbeidsrettslig problemstilling, finne relevante rettskilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene.
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger i arbeidsretten for å kunne anvende regelverket på en ansvarlig måte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søkere over 25 år kan bli tatt opp til utdanningen uten dokumentasjon. (Dette gjelder bare etter- og videreutdanningstilbud, ikke ordinære tilbud ved UiA). Det forutsettes at den som søker har den realkompetansen og bakgrunnen som skal til for å gjennomføre utdanningen.

Søkere under 25 år må dokumentere generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene høsten 2019
1. samling: 2 dager i september
2. samling: 2 dager i november

Eksamen: 4 timers skriftlig individuell eksamen (desember)

Videre studier
Arbeidsrett inngår i en samling kurs innen ledelse og styring utviklet for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Kursene retter seg mot ledere, mellomledere og fremtidige ledere i privat-, offentlig- og frivillig sektor. Du kan velge et enkelt kurs eller sette sammen en rekke som gjennomføres over ett eller flere semester. Oversikt over øvrige kurs under dette tilbudet finner du her: Ledelse og styring.

Fakta

Søknadsperiode

1. mars - 1.juni

Dette tilbudet har løpende opptak.  «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når emnet er fulltegnet.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Handelshøyskolen ved UiA

Send studiet på mail