0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
7,5
Omfang
Deltid
Start
Høst 2021
Studiested
Kristiansand

Arbeidsrett retter seg mot ledere, mellomledere og fremtidige ledere i næringslivet og offentlig sektor.

Kurset gir en innføring i grunnleggende regler knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår i en virksomhet, slik som ansettelse, arbeidstid-/overtid, fortrinnsrett, midlertidige ansettelser, diskrimineringsforbud, arbeidsmiljø, ferie, oppsigelse og avskjed.

Hva lærer du?

Etter gjennomført kurs skal du ha følgene kunnskaper og ferdigheter:

Kunnskaper:

  • grunnleggende kunnskap om juridisk metode.
  • kjennskap til rettsreglene om ansettelse, lønn, arbeidstid, permisjoner og ferie
  • kjennskap til rettsreglene om stillingsvern/oppsigelse/avskjed.
  • kjennskap til reglene om diskrimineringsforbud
  • kjennskap til rettsreglene om arbeidsmiljø, arbeidstakeres representasjon i virksomheters samarbeids- og besluttende organer

Ferdigheter:

  • kunne identifisere en arbeidsrettslig problemstilling, finne relevante rettskilder og løse praktiske rettsspørsmål ut fra kildene.
  • kunne reflektere over etiske problemstillinger i arbeidsretten for å kunne anvende regelverket på en ansvarlig måte.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Løpende opptak
Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene høsten 2021
1. samling: 2 dager i oktober
2. samling: 2 dager i november

Eksamen: 4 timers skriftlig individuell skoleeksamen 

Fagansvarlig og foreleser: universitetslektor  Rune Stangeland, institutt for rettsvitenskap.

Videre studier
Kurset inngår i kursrekken Ledelse og styring - et tilbud utviklet for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Kursene retter seg mot ledere, mellomledere og og andre nøkkelpersoner som er sentrale i virksomhetens utviklingsarbeid (både privat og offentlig sektor).  

Ønsker du en fleksibel lederutdanning hvor du kan sette sammen din egen kurspakke og samtidig bygge nettverk i regionen, er Ledelse og styring et aktuelt tilbud til deg. Oversikt over kurstilbudet finner du i lenken (over). 

Fakta

Søknadsperiode


1. mars - 1. juni 2021


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet.

Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like