0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Arbeidsliv i endring retter seg mot ledere og ansatte i offentlig-, privat- og frivillig sektor.

Kurset gir innsikt i ulike perspektiver og forståelsesrammer innenfor flere veiledningstradisjoner, og har fokus på ulike trender og utviklingstrekk som kjennetegner det nye arbeidslivet vi i dag står overfor. Sentrale tema er internasjonal sysselsetting, arbeidsmarkedspolitikk, nye organisasjonsformer, utvikling og endring i offentlig sektor, utdanningssystemet, arbeids- og velferdspolitikk samt utfordringer og muligheter i arbeidslivet. 

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • innsikt i ulike trender og utviklingstrekk som er beskrivende for det som i dag omtales som ”det nye arbeidsliv”
  • inngående kunnskap om hvordan ulike aktører påvirker utviklingen av arbeidslivet og utdanningssektoren
  • ferdigheter i å analysere de ulike effekter endringene har for enkeltindividet.

Oppbygning

Kurset gjennomføres med 2 samlinger à to dager med forelesninger og fellesarbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Obligatorisk arbeidsoppgave (individuell eller i gruppe) mellom samlingene. Hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger våren 2020

1. samling: 2 dager i februar
2. samling: 2 dager i april

Kurset har hjemmeeksamen. 

Videre studier

Kurset inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering Arbeidsliv og karriereveiledning.

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober - 1. desember 2019


Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking 1. desember. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like