Arbeidsliv i endring - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2020
Studiested
Kristiansand

Arbeidsliv i endring retter seg mot ledere og ansatte i offentlig-, privat- og frivillig sektor.

Kurset gir innsikt i ulike perspektiver og forståelsesrammer innenfor flere veiledningstradisjoner, og har fokus på ulike trender og utviklingstrekk som kjennetegner det nye arbeidslivet vi i dag står overfor. Sentrale tema er internasjonal sysselsetting, arbeidsmarkedspolitikk, nye organisasjonsformer, utvikling og endring i offentlig sektor, utdanningssystemet, arbeids- og velferdspolitikk samt utfordringer og muligheter i arbeidslivet. 

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • innsikt i ulike trender og utviklingstrekk som er beskrivende for det som i dag omtales som ”det nye arbeidsliv”
  • inngående kunnskap om hvordan ulike aktører påvirker utviklingen av arbeidslivet og utdanningssektoren
  • ferdigheter i å analysere de ulike effekter endringene har for enkeltindividet.

Oppbygging

Kurset gjennomføres med 2 samlinger à to dager med forelesninger og fellesarbeid. Nettstøttet undervisning i Fronter. Obligatorisk arbeidsoppgave (individuell eller i gruppe) mellom samlingene. 

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på 180 studiepoeng + 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Som relevant yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Samlinger våren 2020

1. samling: 2 dager i februar
2. samling: 2 dager i april

Kurset har hjemmeeksamen. 

Faglig ansvarlig og hovedforeleser i kurset er Morten Austdal, kurs og fagutvikler i Avigo.

Videre studier

Kurset inngår som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering Arbeidsliv og karriereveiledning.

Fakta

Søknadsperiode

1. desember 2019

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail