Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2023
Studiested
Kristiansand

Arbeidsliv i endring retter seg mot ledere og ansatte i offentlig-, privat- og frivillig sektor.

Emnet gir deg innsikt i forståelsen av arbeidsbegrepet, trender og utviklingstrekk i «det nye arbeidsliv» og hvordan aktører påvirker og påvirkes gjennom utviklingen av arbeidslivet. Sentrale tema i emnet er drivkrefter i det nye arbeidsliv, bl.a. internasjonalisering, reformer i arbeids- og velferdspolitikken og teknologiens betydning i det nye arbeidslivet, m.m. Videre retter emnet et fokus mot hvilke konsekvenser og muligheter dette har for bl.a. kunnskapsforvaltningen, karriereveier, organisasjonsformer, relasjoner og lovverk i det nye arbeidsliv.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • innsikt i ulike trender og utviklingstrekk som er beskrivende for det som i dag omtales som "det nye arbeidsliv"
  • inngående kunnskap om hvordan aktører påvirkes og påvirker utviklingen av arbeidslivet
  • inngående kunnskap om potensielle konsekvenser og muligheter det nye arbeidsliv har for organisasjoner/grupper/enkeltindivid
  • grunnlag for å reflektere over mekanismer som innvirker på ekskludering og inkludering i det nye arbeidslivet

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Nettstøttet undervisning i Canvas. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: En ukes hjemmeeksamen. Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning. Se utfyllende regler for opptak til masterprogrammet.

Løpende opptak
Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Emnet har oppstart våren 2023. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000, -. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Foreleser
Foreleser i emnet er Are Vegard Haug, forsker ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), UiA, forskningsleder ved NOVA OsloMet og førsteamanuensis II Institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen BI.

Emneansvarlig er professor Morten Øgård ved Institutt for statsvitenskap og ledelsesfag. Øgård er professor i offentlig administrasjon og ledelse ved UiA, og har i tillegg en professorstilling ved UC Berkeley. Han er faglig leder ved Senter for anvendt kommunalforskning (SAKOM), senteret arbeider med samskapende forskning innenfor det kommunale og regionale styringsnivå. Øgård har deltatt i flere offentlige utredninger og er bla. rådgiver for Europarådet knyttet til demokratispørsmål.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Arbeidsliv og karriereveiledning. 

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet frist til 15. desember 2022


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Andre studier du kanskje vil like