0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2019
Studiested
Kristiansand

Arbeids- og avtalerett retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor og fokuserer på juridiske rammer rundt arbeidsmiljø, ansettelse, oppsigelse og avskjed, overdragelse av virksomhet/konkurranseutsetting samt sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, fullmakter og andre kontraktsrettslige problemstillinger.  

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • innsikt i grunnleggende juridisk metode og arbeidsrett
  • innsikt i sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, regler om fullmakt og ugyldighet, samt reglene om tolking av avtaler
  • innsikt i kontraktsrettslige problemstillinger som knytter seg til kontrakters innhold, oppfyllelse av kontrakter og virkninger av at kontrakter ikke oppfylles - knyttet opp til de individuelle og kollektive avtalene i arbeidsretten.

Oppbygging

Kurset gjennomføres med 2 samlinger à to-tre dager over ett semester, med forelesninger, gruppearbeid med praktiske oppgaver og gjennomgang av oppgaver i plenum.

Nettstøttet undervisning. Obligatorisk gruppeoppgave mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når kurset er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene

1. samling: 2 dager i februar

2. samling: 2 dager i april

Eksamen: I mai.

Forelesere i kurset er Ole Dag Rike og Rune K. Stangeland ved institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved UiA.

Videre studier:

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet Master i ledelse, og kan også innpasses som valgemne i studiet Executive MBA

Andre studier du kanskje vil like

Fakta

Søknadsperiode

Høst 2018

Dette kurset har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når kurset er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Send studiet på mail