Arbeids- og avtalerett - Universitetet i Agder
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2018
Studiested
Kristiansand

Arbeids- og avtalerett retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor og fokuserer på juridiske rammer rundt arbeidsmiljø, ansettelse, oppsigelse og avskjed, overdragelse av virksomhet/konkurranseutsetting samt sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, fullmakter og andre kontraktsrettslige problemstillinger.  

Hva lærer du?

Kurset gir deg:

  • innsikt i grunnleggende juridisk metode og arbeidsrett
  • innsikt i sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, regler om fullmakt og ugyldighet, samt reglene om tolking av avtaler
  • innsikt i kontraktsrettslige problemstillinger som knytter seg til kontrakters innhold, oppfyllelse av kontrakter og virkninger av at kontrakter ikke oppfylles - knyttet opp til de individuelle og kollektive avtalene i arbeidsretten.

Oppbygging

Kurset gjennomføres med 2 samlinger à to-tre dager over ett semester, med forelesninger, gruppearbeid med praktiske oppgaver og gjennomgang av oppgaver i plenum.

Nettstøttet undervisning. Obligatorisk gruppeoppgave mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på 180 studiepoeng + 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning.

Som relevant yrkespraksis regnes ledererfaring eller erfaring fra andre stillinger med selvstendig ansvar innen offentlig forvaltning, privat næringsliv eller frivillige organisasjoner.

Praktisk info

I tillegg til kursprisen må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Tidspunkt for samlingene våren 2018

1. samling: 6. og 7. februar

2. samling: 3. og 4. april

Eksamen: 9. mai

Forelesere i kurset er Ole Dag Rike og Rune K. Stangeland ved institutt for rettsvitenskap, Handelshøyskolen ved UiA.

MERK at det er begrenset plass på kurset våren 2018. Kurset tilbys neste gang våren 2019.

Videre studier:

Kurset inngår som et obligatorisk emne i studiet Master i ledelse.

Fakta

Søknadsperiode

5. november - 15. desember

Mulighet for søking stenges når kurset er fulltegnet. Stenger senest 15. desember.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Send studiet på mail