0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2022
Studiested
Kristiansand

Arbeids- og avtalerett retter seg mot ledere og mellomledere i offentlig sektor og fokuserer på juridiske rammer rundt arbeidsmiljø, ansettelse, oppsigelse og avskjed, overdragelse av virksomhet/konkurranseutsetting samt sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, fullmakter og andre kontraktsrettslige problemstillinger.  

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • innsikt i grunnleggende juridisk metode og arbeidsrett
  • innsikt i sentrale rettsregler om inngåelse av avtaler, regler om fullmakt og ugyldighet, samt reglene om tolking av avtaler
  • innsikt i kontraktsrettslige problemstillinger som knytter seg til kontrakters innhold, oppfyllelse av kontrakter og virkninger av at kontrakter ikke oppfylles - knyttet opp til de individuelle og kollektive avtalene i arbeidsretten.

Oppbygning

Emnet gjennomføres med 2 samlinger à to-tre dager over ett semester, med forelesninger, gruppearbeid med praktiske oppgaver og gjennomgang av oppgaver i plenum.

Nettstøttet undervisning. Obligatorisk gruppeoppgave mellom samlingene.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst to års relevant
yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Se utfyllende regler for opptak

Løpende opptak
Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når emnet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk info

I tillegg til studieavgiften må du betale lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Videre studier:

Emnet inngår som et obligatorisk emne i studiet Master i ledelse, og kan også innpasses som valgemne i studiet Executive MBA

Fakta

Søknadsperiode

Åpner for søking høsten 2021.

Dette emnet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav. Det stenges for søking når emnet er fullt.

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Andre studier du kanskje vil like