Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
10
Omfang
Deltid
Start
Vår 2026
Studiested
Kristiansand

Arbeid, inkludering og mangfold retter seg mot ledere i privat og offentlig næringsliv, karriereveiledere, rådgivere og andre profesjonsutøvere.

Emnet gir deg inngående kunnskap om prosesser, sentrale teorier og problemstillinger innen inkludering og utenforskap i et mangfoldig samfunn, med søkelys på relasjonsarbeid og mangfoldsledelse, og hvordan anvende forskningsbasert kunnskap til å reflektere kritisk over utvikling i arbeidsinkluderende arbeid i et mangfoldig samfunn. Sentrale tema i emnet er identifisering, analyse og kritisk refleksjon over ulike aspekter, metoder og problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering. Videre retter emnet et fokus mot å ruste opp studentene i form av faglig trygghet og verktøy til å forstå og fortolke komplekse utfordringer i dagens samfunn, i samarbeid med praksisfeltet og praktiske øvelser.

Hva lærer du?

Emnet gir deg:

  • Inngående kunnskap om prosesser som leder til inkludering og utenforskap i et mangfoldig samfunn
  • Avansert kunnskap om sentrale teorier og problemstillinger innen fagfeltet arbeid og inkludering, med særlig søkelys og relasjonsarbeid og mangfoldsledelse
  • Inngående kunnskap om dilemmaer som oppstår for grasrotbyråkrater som forvaltere av velferdsstatens politikk i møte med mangfoldige mennesker
  • Avansert kunnskap om utfordringer og muligheter i en arbeidsinkluderingsprosess
  • Ferdigheter i å anvende forskningsbasert kunnskap i arbeidsinkluderende arbeid i et mangfoldig samfunn
  • Ferdigheter i å kunne reflektere kritisk over utvikling og bruk av forskningsbasert kunnskap i arbeidsinkludering i et mangfoldig samfunn
  • Inngående kunnskap om overgangsstrategier i skole- og arbeidsinkludering

Oppbygning

Undervisningen blir gitt som 3 samlinger med forelesninger og fellesarbeider. Arbeid mellom samlingene. Totalt arbeidsomfang er 270 timer.

Eksamensform: En ukes hjemmeeksamen, individuell eller i gruppe (1-3 personer). Praktisk informasjon om eksamen ved UiA.

Se hele studieplanen.

Opptakskrav

Opptakskravet er bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Løpende opptak

Studietilbudet har løpende opptak. «Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskrav.

NB! Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/osv.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

 

Praktisk informasjon

 

Emner har oppstart våren 2026. Nærmere avklaring om datoer for samlinger sendes til studenter i god tid før oppstart.

Pris: Emnet har en studieavgift på kr. 13.000,-. I tillegg til studieavgiften kommer lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur.

Foreleser
Faglig ansvarlig for kurset og foreleser er førsteamanuensis Ronald Mayora Synnes.

Videre studier
Emnet kan tas som enkeltemne eller kan inngå som spesialiseringsemne i studiet Master i ledelse, spesialisering i Arbeids- og inkluderingskompetanse. 

 

 

Fakta

Søknadsperiode

1. oktober–1. desember 2025


«Først til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravene. Det stenges for opptak når tilbudet er fulltegnet. 

Pris

kr 13.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no

Spørsmål om innholdet i studiet?

Studiet tilbys av

Fakultet for samfunnsvitenskap

Kontakt fakultetet

Ved spørsmål om studiet kontakt oss på sv-evu@uia.no

Andre studier du kanskje vil like