Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 år
Studiepoeng
30
Omfang
Deltid
Start
Høst 2023
Studiested
Grimstad

Esport er en stadig voksende sektor i samfunnet. Til nå har den i hovedsak vært assosiert med underholdning og dataspill, men er i dag en av verdens raskest voksende næringer. Skole, helsevesen og et stadig ekspanderende næringsliv ser etter personer som innehar en del av de overførbare ferdighetene som ligger i bruk av spill og verktøy relatert til spill.

Dette studiet gir deg en grunnleggende innføring i fenomenet e-sport, og ikke minst akademisk e-sport som har som fokus å bruke ferdigheter og kompetanser en oppnår til bruk i ikke-spillrelaterte sammenhenger. Didaktikken fremheves spesielt i dette kurset.

Studentene får også en grunnleggende innføring i treningslære og fysisk aktivitet, samt en innsikt i de utfordringer spill og e-sport kan ha mentalt og etisk.

Til sist vil dette kurset gi lærere i skolen en innsikt i hva fleste elever i verden i dag har et forhold til når det gjelder digitale aktiviteter.

Hva lærer du

Etter fullført studium skal studenten :

  • Beherske sentrale begreper og teori relatert til spill som kulturfenomen og opphav til dagens e-sport
  • Kunne bruke spill generelt, og e-sport spesielt, som didaktisk verktøy i undervisningen
  • Ha en basisforståelse for viktigheten av fysisk trening, restitusjon og god ernæring hos elever
  • Ha kjennskap til bevegelsesapparatets oppbygging og funksjon, samt grunnleggende treningsfysiologi
  • Ha kunnskap om fysisk og mental treningslære
  • Kunne drøfte etiske problemstillinger relatert til bruk av spill og utøvelse av sport/idrett
  • Kunne drøfte ulike psykiske utfordringer relatert til spill og sport/idrett

Oppbygging

Semester 1
Høst 2023

MM-915
Spill og skole-praksis og teori (7,5 sp)

IDR959
Idrett, etikk og psykologi
(7,5 sp)

Semester 2
Vår 2024

MM-916
Interaktiv media og spill(7,5 sp)

PRA921
Praksisemne(7,5 sp)

Opptakskrav

Godkjent lærerutdanning. Det stilles krav om at søkerne har undervisningsstilling ved en skole eller tilgang på annen relevant praksisarena for gjennomføring av undervisningsopplegg.

Undervisning og eksamen

Undervisnings-og læringsformer
Arbeidsformene skal, i tillegg til faglig utvikling, utvikle evne til praktisk problemløsning, samarbeid og kommunikasjon.

Studiet er nettbasert med digitale forelesninger og to samlinger som kjøres fysisk, men som kan følges digitalt kombinert med digitale ressurser og oppfølging på nett.

Det forutsettes at studentene jobber på egenhånd med deler av studiet under veiledning av fagpersoner.

Forventet arbeidsomfang for gjennomsnittstudenten er 200 timer.

Studentevaluering
Studieprogramleder i samråd med studenttillitsvalgt fastsetter evalueringsform og om emnene skal ha midtveis-eller sluttevaluering, jfr kvalitetssystemet kapittel 4.1.

Informasjon om evalueringsform for emnet publiseres i Canvas.

Vilkår for å gå opp til eksamen
Undervisningsopplegg skal være godkjent av praksisveileder og være gjennomført innen avtalt tid.

Eksamen
Mappevurdering og video. Krav til innhold i mappen blir publisert i Canvas. Gradert karakter.

Praktisk informasjon

Egenbetaling
Studiet har en studieavgift på kr 35.000. Semesteravgift kommer i tillegg.

Utstyr
Studentene må ha tilgang til egen PC/Mac.

Fakta

Søknadsperiode

Søknadsfrist 15. august 2023

Pris

kr 35.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no