0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
30
Omfang
Heltid
Start
Etter avtale
Studiested
Nettstudier

Studiet gir en grunnleggende innføring i de mest sentrale tema som internasjonalt klassifiseres som akademisk e-sport. Dette innebærer at i tillegg til å utøve selve aktiviteten, vil studentene få innføring i grunnleggende treningslære og restitusjon, e-sportens rolle i samfunnet, teknologi relatert e-sport samt hvordan benytte e-sport i utdanning og i yrkeslivet.  

Et sentralt punkt i studieprogrammet er fokuset på spillets mekanismer og dets påvirkning inn mot samfunn og skole.  

Fokusområder er kompetanse relatert til organisering av e-sport og utøvelse av e-sport.

Akademisk e-sport 1 er første del av to halvårsenheter på 30 studiepoeng. Akademisk e-sport 1 ble gitt høsten 2021.

Fra og med høsten 2022 gis Akademisk e-sport som bachelorstudium. Se informasjon om søknad og opptak til bachelorstudiet her

Hva lærer du?

Du lærer:

  • om sentrale begrep og teorier innen spilldesign 
  • om konseptet e-sport og hvordan sette det inn i en samfunnsmessig kontekst.  
  • om hvilken rolle idretten har i samfunnet, innholdet i sentrale idrettslige begreper, samt vurdere disse opp mot hverandre  
  • om forskjellen mellom akademisk e-sport og e-sport generelt  
  • fordeler og ulemper relatert til e-sport  
  • om ulike typer spill og turneringsformer   
  • hvordan en benytter rankingsystem innen e-sport 
  • hvordan sette opp relevant treningsprogram og ernæringsplan   

Oppbygning

Studiet er nettbasert med digitale forelesninger og to digitale samlinger kombinert med digitale ressurser og oppfølging på nett. Det forutsettes at studentene på egen hånd tilegner seg en stor del av lære- og arbeidsstoffet som hører med til studiet.  

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen bærbar datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d.  

Se hele studieplanen:

Opptakskrav

Opptakskrav Akademisk e-sport 1 (tilbys høst 2021) 

Generell studiekompetanse.  

Våren 2022 vil vi tilby Akademisk e-sport 2 (30 studiepoeng). Opptakskrav for dette tilbudet er bestått Akademisk e-sport 1.  

Opptak 

De første søkerne får svar på søknad i uke 14. Det stenges for søkning når tilbudet er fullt. 

Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn. 

Vurderingsform

Det benyttes ulike vurderingsformer. Felles for alle er at de vil være digitale i en eller annen form, altså ikke kreve fysisk oppmøte på Campus. Samtlige emner har krav om innlevering av obligatoriske oppgaver.   

Prosjektarbeid, refleksjonsnotater, mappevurdering og presentasjoner er blant vurderingsformene som benyttes, enten hver for seg eller i kombinasjon med hverandre. Vurderingsform for det enkelte emne er beskrevet i emnebeskrivelsene, under punktet "Eksamen".   

Praktisk informasjon

Det stilles krav om at alle studenter ved UiA har egen datamaskin til bruk i undervisning og eksamen, jf. forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Agder § 12d.  

Dato for samlinger publiseres senere.  

Akademisk e-sport 1 er første del av to halvårsenheter på 30 studiepoeng. Bestått Akademisk e-sport 1 gir grunnlag for å søke Akademisk e-sport 2 som tilbys våren 2022. 

Fakta

Søknadsperiode

Pris

kr 33.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no