Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1 semester
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Det er i dag stort fokus på livsstil og adferden som styrer valgene vi tar. Denne videreutdanningen gir deg en innføring i selvmonitorering som verktøy i forbindelse med adferdsendring og livsstilsendring med tanke på fysisk aktivitet og trening.

Du vil lære å analysere treningsvaner og lære om ulike verktøy for å kunne opprettholde gode treningsvaner.

Hva lærer du

Etter fullført videreutdanning skal du:

  • kunne veilede i selvmonitorering og analysere avgjørende faktorer med tanke på treningsvaner
  • kunne gi individuell veiledning for å utforme planer og mål for å opprettholde varige og gode treningsvaner

Oppbygning

Denne videreutdanningen bygger på IDR957 Adferdsendring 1 – motivasjon og veiledning og inngår også i videreutdanningen Personlig trener.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Ut over generell studiekompetanse er grunnlag for opptak til videreutdanningen bestått eksamen i IDR957 Adferdsendring 1 – motivasjon og veiledning.

Dette tilbudet har løpende opptak. «Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fullt.

Svar på opptak sendes i starten av hver måned. Du må likevel beregne minimum 14 dager fra du søker til du får svar. Det er viktig at du laster opp relevant dokumentasjon (utdanning/praksis/etc.) innen 3 virkedager etter søknaden er sendt inn.

Praktisk informasjon

Pris

Kr 7 500,-. I tillegg kommer en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 710/750), samt utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningsformer

Undervisningen vil foregå som forelesninger, praktiske øvelser, selvstudier, hjemmeoppgaver og innleveringer. Det forventes at studentene tilegner seg deler av kunnskapsmaterialet på egenhånd.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Godkjente praktiske øvelser og innleveringer.

Eksamen

Muntlig eksamen i gruppe med ca. 20 minutters individuell eksaminering. Individuell vurdering. Vurderingsuttrykket er bestått / ikke bestått.

Med forbehold om endringer

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Antall plasser

30

Pris

kr 7.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no