Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
1/2 år
Studiepoeng
5
Omfang
Deltid
Start
Etter avtale
Studiested
Kristiansand

Det er i dag stort fokus på livsstil og adferden som styrer valgene vi tar. Denne videreutdanningen gir deg en innføring i motivasjon og veiledning i forbindelse med adferdsendring og livsstilsendring.

Videreutdanningen omfatter sentrale temaer som teori omkring motivasjon og adferdsendring samt kommunikasjon og veiledning på individnivå.   

Hva lærer du?

Videreutdanningen gir en innføring i motivasjon og veiledning i forbindelse med adferdsendring og livsstilsendring. Emnet omfatter sentrale temaer som teori omkring motivasjon og adferdsendring samt kommunikasjon på individnivå for å legge til rette for veiledning.

Emnet baserer seg på forskningsbaserte metoder og øvelser for å øke studentenes kompetanse innenfor disse temaene.

Etter fullført emne skal du:

  • ha kunnskap om grunnleggende teori innenfor motivasjon og adferdsendring
  • kunne utforske motivasjon og muligheter til endring hos den enkelte
  • kunne gi individuell veiledning i relevante og realistiske treningsmål (SMARTa mål)
  • kunne gi individuell veiledning med tanke på fysisk aktivitet og trening med bakgrunn i adferdsendring

Oppbygning

Dette emnet tilbys som enkeltemne og inngår også i videreutdanningen Personlig trener.

Undervisningen vil foregå som forelesninger, praktiske øvelser, selvstudier, hjemmeoppgaver og innleveringer. Det forventes at studentene tilegner seg deler av kunnskapsmaterialet på egenhånd. Elektronisk materiell vil bli lagt ut på læringsplattformen Canvas. Emnet har et arbeidsomfang på ca. 135 timer.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Generell studiekompetanse

Anbefalte forkunnskaper (ikke et krav):
IDR936 Idrettsfaglig basisemne eller tilsvarende.

 

Praktisk informasjon

Pris
Kr 9 500,-.

I tillegg kommer en lovpålagt semesteravgift til Studentsamskipnaden (pt kr 710/750), samt utgifter til pensumlitteratur.

Undervisningsdatoer

Datoer kommer.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Godkjente praktiske øvelser og innleveringer. 

Eksamen

3 timers individuell skriftlig eksamen under tilsyn. Gradert karakter. Eksamensdato: dato kommer.

Med forbehold om endringer

Fakta

Søknadsperiode

Etter avtale

Antall plasser

30

Pris

kr 9.500

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no