Gå til hovedinnhold
0
Hopp til hovedinnhold
Varighet
3 semestre
Studiepoeng
20
Omfang
Deltid
Start
Vår 2024
Studiested
Trondheim

Åpen dialog i nettverk er en arbeidsform der profesjonelle møter mennesker i psykososial krise gjennom å samle nettverket som allerede finnes rundt den det gjelder. I denne videreutdanningen vil du få en grundig innføring i det dialogiske og sosiale menneskesynet som er utgangspunkt for denne arbeidsformen.

Videre vil du få mulighet til å utvikle ferdigheter i å lytte og gi responser i møte med mennesker i krise, slik at dialog skapes og livssituasjoner endres.  Videreutdanningen vektlegger praktisk ferdighetstrening, slik at du kan lære deg å lede nettverksmøter på måter som ivaretar sentrale verdier og prinsipper som fleksibilitet, polyfoni, kontinuitet, medansvar og toleranse for usikkerhet. 

Videreutdanningen vil fokusere på hvordan Åpen dialog i nettverk og dialogiske praksiser kan anvendes i ulike deler av tjenesten, og i møte med personer fra ulike målgrupper (psykisk helse, rus, psykisk utviklingshemming, eldreomsorg m.m.).

Videreutdanningen tilbys av Institutt for psykososial helse.

Hva lærer du?

Etter endt videreutdanning skal du:

 • ha avansert kunnskap om dialogens kraft i menneskers liv og hvordan dialogen som arbeidsform kan skape endring i folks liv
 • ha inngående kunnskaper om det filosofiske og epistemologiske grunnlaget for dialogiske praksiser og Åpen dialog i nettverk
 • ha inngående kunnskap om sentrale prinsipper og elementer i arbeidsformen Åpen dialog i nettverk
 • ha avansert kunnskap om hvordan en kan samle, støtte og skape dialog nettverk i krisesituasjoner
 • ha kunnskap om hvordan dialogiske praksiser og Åpen dialog i nettverk kan anvendes som tilnærming i ulike deler av velferdstjenestene og til mennesker med ulike utfordringer (for eksempel psykisk helse, rus, psykisk utviklingshemming, eldreomsorg, demens m.m.)
 • kunne organisere og lede nettverksmøter
 • ha utviklet ferdigheter i lytting og responsivitet i møte med dem det gjelder og deres nettverk
 • kunne legge til rette for samarbeid mellom ulike personer i nettverk med hensikt å skape endring hos mennesker med behov for hjelp
 • kunne generere dialog i møte med mennesker som er berørt av kriser, ulike livsutfordringer og med ulike hjelpebehov
 • kunne legge til rette for kommunikasjon slik at de det gjelder kan uttrykke og formidle sine opplevelser, erfaringer og forståelser
 • ha inngående forståelse av organisering av helse- og sosialtjenestene og hvordan dialogiske praksiser og Åpen dialog i nettverk kan utøves innenfor denne organiseringen.
 • kunne kommunisere respektfullt med andre fagpersoner og med personer fra det private sosiale nettverket.
 • ha inngående kunnskap om muligheter og begrensninger i bruken av Åpen dialog i nettverksmøte, hvordan den kan tilpasse ulike praksiser i møte med mennesker med ulike hjelpebehov.

Oppbygning

Videreutdanningen går over tre semester.

Se hele studieplanen

Opptakskrav

Bachelorgrad (180 studiepoeng) i helse- og sosialfag (barnevern, ergoterapi, fysioterapi, sosialt arbeid, sykepleie eller vernepleie), medisin, allmennlærer, barnehagelærer og politiarbeid, og minst ett års utdanningsrelevant yrkespraksis etter endt utdanning.

Søkere med annen høgskole- eller universitetsutdanning på tilsvarende utdanningsnivå kan etter individuell vurdering bli tatt opp som student.

Praktisk informasjon

Pris

Studieavgift kr 27 000,-. Semesteravgift (pt kr 710/750 per semester) og pensumlitteratur kommer i tillegg.

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Seminarer
 • Veiledning i grupper
 • Ferdighetstrening med veiledning
 • Selvstudier

Deltakelse i undervisning, seminarer og veiledning er obligatorisk og det kreves 80% dokumentert tilstedeværelse.

Undervisningsdatoer

Vår 2024

 • Samling 1: 13. – 15. februar
 • Samling 2: 17. – 19. april

Høst 2024

 • Samling 3: 17. – 19. september
 • Samling 4: 12. – 14. november

Vår 2025

Samling 5: 5. – 7. februar

Samling 6: 7. – 9. mai 

Tidspunkt

Det vil bli oppstart kl. 11 på første dag av samlingene og avslutning kl. 13 på siste dag av samlingene for å ta hensyn til reisevei for studentene.

Vilkår for å gå opp til eksamen

Godkjent frammøte i obligatoriske deler av undervisningen.

Eksamen

Individuell skriflig 4 dagers hjemmeeksamen. Vurderingsuttrykk: gradert karakter.

Med forbehold om endringer.

Fakta

Søknadsperiode

Utvidet søknadsfrist: 5. januar.


«Førstemann til mølla»-prinsippet gjelder dersom du er kvalifisert i henhold til opptakskravet. Det stenges for søking når tilbudet er fulltegnet.

Antall plasser

30

Pris

kr 27.000

Spørsmål om opptak til studiet?

evuopptak@uia.no